Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Силистра

Показване на 126-150 от 257.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2000000191 д-р Радослав Кирилов Неделчев Анестезиология и интензивно лечение
2000000192 д-р Розета Стефанова Стоянова Акушерство и гинекология
2000000194 д-р Росен Георгиев Колев Обща медицина
2000000195 д-р Росица Колева Дучева Очни болести
2000000196 д-р Румяна Иванова Манева Педиатрия, Неонатология
2000000201 д-р Сашко Йорданов Симеонов Хирургия
2000000202 д-р Светла Тонева Андреева Пневмология и фтизиатрия, Вътрешни болести
2000000203 д-р Светлана Великова Петкова Педиатрия
2000000204 д-р Свилен Траянов Караиванов
2000000205 д-р Сабахатин Ризов Моллов Анестезиология и интензивно лечение
2000000209 д-р Силвия Славова Славова-Георгиева Нервни болести
2000000210 д-р Синан Исмаил Топал Обща медицина
2000000212 д-р Снежана Николова Нончева Вътрешни болести
2000000213 д-р Снежана Христова Христова Психиатрия
2000000215 д-р Софка Стоянова Неделчева кмнМедицинска паразитология
2000000216 д-р Станка Георгиева Михайлова Анестезиология и интензивно лечение
2000000217 д-р Стелияна Величкова Николова Вътрешни болести
2000000219 д-р Стоян Георгиев Стоянов Нервни болести
2000000221 д-р Стоянка Тодорова Даскалова Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2000000222 д-р Таня Драгиева Буляшка-Петрова Вътрешни болести, Обща медицина
2000000223 д-р Таня Стойкова Ганчева Педиатрия
2000000225 д-р Татяна Янкова Цонева Вътрешни болести, Кардиология
2000000226 д-р Теодор Иванов Иванов Съдебна медицина и деонтология, Социална медицина и здравен мениджмънт
2000000228 д-р Тихомир Иванов Трифонов Очни болести, Обща медицина
2000000230 д-р Тодорка Димитрова Николова