Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Русе

Показване на 1-25 от 787.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0300001440 д-р Гаурав Сети Ортопедия и травматология
0300001640 д-р Рафие Хасан Осман
0300001648 д-р Десислава Йорданова Досева
0400000014 д-р Албена Костадинова Княжева Инфекциозни болести
0400000071 д-р Андриан Костадинов Миланов
0400000598 д-р Георги Тодоров Тодоров Клинична лаборатория
0400001352 д-р Красимир Петков Щерев Ортопедия и травматология
0400002061 д-р Пламен Йорданов Гетов
0400003017 д-р Боян Колев Петков Нефрология
0400003448 д-р Абди Мехмедов Абдиев Нервни болести
0400003522 д-р Милен Стефанов Томов Съдова хирургия
0400003548 д-р Илия Шалев Образна диагностика
0400003801 д-р Стоил Калев Димитров Кардиология
0400003809 д-р Емилиян Георгиев Мартинов Кардиология
0400003924 д-р Светлана Валентинова Караджова Физикална и рехабилитационна медицина
0400003960 д-р Гюлер Юмерова Солакова Медицинска онкология
0400004149 д-р Гьонюл Хайридин Нури Кардиология
0400004172 д-р Елис Шаиб Ашим Гастроентерология
0400004221 д-р Любомир Лефтеров Лефтеров
0400004247 д-р Адриана Роберт Шикова Очни болести
0400004704 д-р Йордан Светомиров Славов
0500000029 д-р Бистра Георгиева Йорданова Обща и клинична патология
0500000404 д-р Стефан Михайлов Йовчев Хирургия, Съдова хирургия
0500001083 д-р Евгени Петров Калчев Кожни и венерически болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
0500001278 д-р Николай Кирилов Николов Акушерство и гинекология