Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Русе

Показване на 1-25 от 770.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0300001440 д-р Гаурав Сети Ортопедия и травматология
0300001640 д-р Рафие Хасан Осман
0300001648 д-р Десислава Йорданова Досева
0400000598 д-р Георги Тодоров Тодоров Клинична лаборатория
0400001352 д-р Красимир Петков Щерев Педиатрия
0400003448 д-р Абди Мехмедов Абдиев Нервни болести
0400003522 д-р Милен Стефанов Томов Съдова хирургия
0400003548 д-р Илия Шалев Образна диагностика
0400003801 д-р Стоил Калев Димитров Кардиология
0400003809 д-р Емилиян Георгиев Мартинов Кардиология
0400003960 д-р Гюлер Юмерова Солакова Медицинска онкология
0400004149 д-р Гьонюл Хайридин Нури Кардиология
0400004172 д-р Елис Шаиб Ашим
0400004704 д-р Йордан Светомиров Славов
0500000029 д-р Бистра Георгиева Йорданова Обща и клинична патология
0500000404 д-р Стефан Михайлов Йовчев Хирургия, Съдова хирургия
0500001083 д-р Евгени Петров Калчев Кожни и венерически болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
0500001278 д-р Николай Кирилов Николов Акушерство и гинекология
0500001458 д-р Севдалина Борисова Русева
0500001541 д-р Милен Юлиянов Стоянов Физикална и рехабилитационна медицина
0700000899 д-р Дарко Стояновски Кардиология
0800000099 д-р Георги Иванов Ненчев Анестезиология и интензивно лечение
0800000305 д-р Мариета Недялкова Николова Образна диагностика
0800000599 д-р Вейсял Таиров Алиев
0900000381 д-р Мариана Великова Москова Педиатрия, Детска ендокринология и болести на обмяната