Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Русе

Показване на 751-770 от 770.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2300009246 д-р Татяна Русева Гецова Анестезиология и интензивно лечение
2300009709 д-р Цанко Стойчев Коцев Психиатрия
2300010004 д-р Юрий Илиев Джунов Хирургия
2300010558 д-р Емилия Дамянова Ненова Нервни болести
2300010786 д-р Силвия Гецова Славова Ушно-носно-гърлени болести, Обща медицина
2300011537 д-р Стоян Георгиев Генадиев дмСъдова хирургия
2300013967 д-р Бюлент Хюсеин Мустафа
2400000422 д-р Румен Василев Барански Ортопедия и травматология
2400000527 д-р Цветомира Маринова Баранска Образна диагностика
2500001901 д-р Красимира Маркова Маркова Клинична лаборатория
2500002008 д-р Анна Иванова Ленкова
2500002297 д-р Николай Любомиров Ангелов
2800000021 д-р Антоанела Георгиева Станева
2800000216 д-р Злателина Джендова Николова Образна диагностика
2800000603 д-р Цветанка Жечева Фучиджиева Педиатрия
2800000706 д-р Пламена Огнянова Петрова Ушно-носно-гърлени болести
2800000733 д-р Илтер Фикрет Пазарджъклъ Кардиология
2800000765 д-р Мария Красенова Дончева
2900000540 д-р Гаврил Миролюбов Стоев Кардиология
2900000572 д-р Емил Любославов Емилов