Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Русе

Показване на 451-475 от 770.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1900000629 д-р Росица Христова Павлова
1900000630 д-р Росица Цанкова Христова Клинична лаборатория
1900000631 д-р Руденко Радев Йорданов
1900000634 д-р Румен Иванов Коларов Вътрешни болести, Кардиология
1900000635 д-р Румен Стоянов Кондов Вътрешни болести, Кардиология, Превантивна военна медицина
1900000636 д-р Румяна Василева Хинкова Кожни и венерически болести
1900000637 д-р Румяна Георгиева Яковчева Трансфузионна хематология
1900000638 д-р Румяна Илиева Вълчева-Андреева Вътрешни болести, Кардиология
1900000639 д-р Румяна Николова Георгиева Педиатрия
1900000640 д-р Румяна Пейкова Пейкова Акушерство и гинекология
1900000641 д-р Румяна Тодорова Граматикова Вътрешни болести, Професионални болести, Трудова медицина
1900000643 д-р Сава Димитров Бъчваров Хирургия
1900000645 д-р Саша Иванова Александрова-Джунова Анестезиология и интензивно лечение
1900000646 д-р Сашо Димитров Русанов Хирургия
1900000647 д-р Светла Николова Христова Акушерство и гинекология
1900000648 д-р Светла Стефанова Савова Педиатрия
1900000650 д-р Светлана Йорданова Йорданова
1900000651 д-р Светлана Светославова Удева-Димитрова Педиатрия
1900000652 д-р Светлана Христова Недялкова Обща медицина
1900000653 д-р Светлозар Александров Георгиев Ортопедия и травматология
1900000656 д-р Светослав Дачев Дачев Пневмология и фтизиатрия
1900000659 д-р Светослава Павлова Димитрова
1900000661Доцент д-р Свилен Досев Досев дмПедиатрия
1900000662 д-р Свилен Лазаров Лазаров Спортна медицина
1900000664Доцент д-р Севдалин Петров Ангелов дмОртопедия и травматология