Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Русе

Показване на 401-425 от 773.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1900000540 д-р Олег Цветанов Церовски Психиатрия
1900000542 д-р Орлин Василев Лицанов Вътрешни болести, Кардиология
1900000543 д-р Орлин Георгиев Корабов Вътрешни болести
1900000544 д-р Орлин Петров Кожухаров Инфекциозни болести, Обща медицина
1900000545 д-р Орлин Цанков Пъшев Ушно-носно-гърлени болести
1900000546 д-р Павел Бойчев Димитров Хирургия
1900000549 д-р Павлин Стоянов Нунев Хирургия
1900000550 д-р Павлина Асенова Николова Анестезиология и интензивно лечение
1900000551 д-р Павлинка Иванова Бешева-Димитрова Педиатрия, Кожни и венерически болести
1900000552 д-р Павлина Пенкова Иванова Клинична лаборатория
1900000553 д-р Павлинка Димова Георгиева Вътрешни болести
1900000555 д-р Паулина Иванова Темистоклиева Педиатрия
1900000556 д-р Пенка Иванова Каменова Вътрешни болести, Кардиология
1900000560 д-р Пенка Тодорова Бахчеванова Педиатрия
1900000564Професор д-р Пенчо Косев Пенчев дмнОртопедия и травматология
1900000566 д-р Петко Боянов Петков Хирургия
1900000575 д-р Петър Венелинов Геров Вътрешни болести, Гастроентерология
1900000576 д-р Петър Георгиев Хаджимитев Хирургия, Детска хирургия
1900000579 д-р Петър Петков Янев Обща медицина
1900000580 д-р Петър Светлинов Илиев
1900000581 д-р Петър Симеонов Зарзаланов Акушерство и гинекология
1900000583 д-р Петя Ангелова Накова Вътрешни болести
1900000584 д-р Петя Димова Стефанова Вътрешни болести, Обща медицина
1900000585 д-р Петя Недева Несторова Психиатрия
1900000586 д-р Петя Николова Петрова-Обретенова Нефрология