Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Русе

Показване на 226-250 от 814.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1900000261 д-р Емил Йорданов Парашкевов Образна диагностика
1900000262 д-р Емил Михайлов Михайлов Хирургия
1900000267 д-р Емил Христофоров Пиронков Обща медицина
1900000268 д-р Емилия Георгиева Груева дмАкушерство и гинекология
1900000270 д-р Емилия Георгиева Димитрова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
1900000272 д-р Емилия Иванова Янкова-Петрова Педиатрия
1900000273 д-р Емилия Петрова Бочковар Клинична лаборатория
1900000274 д-р Емилия Тодорова Каракашева-Димова Образна диагностика
1900000275 д-р Емилиян Илков Татаров
1900000276 д-р Ердоан Сабриев Дуваджиев Акушерство и гинекология
1900000279 д-р Желязко Василев Василев Анестезиология и интензивно лечение
1900000281 д-р Живко Георгиев Живков Хранене и диететика
1900000282 д-р Живко Георгиев Димитров Хирургия, Пластично–възстановителна и естетична хирургия
1900000286 д-р Здравка Младенова Арабаджиева Педиатрия
1900000287 д-р Здравка Стефанова Димитрова Вътрешни болести
1900000288 д-р Златка Огнянова Златкова-Филева Педиатрия
1900000290 д-р Зоя Стефанова Боянова Кожни и венерически болести
1900000292 д-р Ивайло Андреев Иванов Обща медицина
1900000293 д-р Ивайло Вутов Нанов Хирургия
1900000294 д-р Ивайло Емилов Кьостебеков Вътрешни болести, Ревматология
1900000295 д-р Ивайло Райчев Райчев Психиатрия
1900000297 д-р Иван Всеволодов Сорокин Вътрешни болести
1900000299 д-р Иван Георгиев Лисичков дмНервни болести
1900000300 д-р Иван Димитров Генчев Хирургия
1900000304 д-р Иван Калинов Кьосев