Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Разград

Показване на 101-125 от 258.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1800000142 д-р Камелия Станева Якимова Социална медицина и здравен мениджмънт
1800000146 д-р Красимир Ангелов Манолов Обща и клинична патология
1800000148 д-р Красимир Петров Петров Вътрешни болести, Обща медицина
1800000149 д-р Красимира Венкова Георгиева Педиатрия, Неонатология
1800000150 д-р Кремена Димитрова Романова Анестезиология и интензивно лечение, Акушерство и гинекология
1800000151 д-р Кръстю Михайлов Кръстев Урология
1800000152 д-р Латинка Младенова Георгиева Педиатрия
1800000153 д-р Леман Салимова Балканджиева Вътрешни болести
1800000154 д-р Лилия Мартинова Мартинова Вътрешни болести
1800000156 д-р Лиляна Ангелова Петрова
1800000157 д-р Лиляна Димитрова Тонева Вътрешни болести, Обща медицина, Социална медицина и здравен мениджмънт
1800000158 д-р Лиляна Петрова Петрова Анестезиология и интензивно лечение
1800000159 д-р Люба Петкова Николова Вътрешни болести
1800000163 д-р Людмил Борисов Дяков Нервни болести
1800000164 д-р Людмила Георгиева Парушева Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1800000166 д-р Людмила Йорданова Димитрова Вътрешни болести, Кардиология
1800000167 д-р Мариана Иванова Димитрова-Лисичкова Обща медицина, Нервни болести
1800000168 д-р Мариана Николова Дойнова-Цанкова Анестезиология и интензивно лечение
1800000170 д-р Марийка Кирова Митева
1800000172 д-р Марин Керчев Керчев Урология
1800000173 д-р Маринела Василева Модалиева-Кипуру Вътрешни болести, Кардиология
1800000178 д-р Мария Пеева Иванова Анестезиология и интензивно лечение
1800000182 д-р Милан Илиев Стоянов Вътрешни болести, Кардиология
1800000183 д-р Милка Горчева Маркова Нервни болести
1800000187 д-р Михаил Милев Гигов Нервни болести