Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Пазарджик

Показване на 726-750 от 797.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1400001097 д-р Милан Иванов Шопов
1400001098 д-р Али Муса Рахим
1400001099 д-р Екатерина Момчилова Вълчева
1400001100 д-р Георги Йорданов Лагадински
1400001101 д-р Деница Божидарова Пиндева
1400001102 д-р Силвена Спасова Богоева
1400001103 д-р Божидар Николаев Николов
1400001104 д-р Йоана Димитрова Ненчева-Петрова
1400001105 д-р Ибрахим Мехмед Муса
1400001106 д-р Айше Бинкова Црънгалова
1400001107 д-р Атанас Христанов Сурлев
1400001109 д-р Радослав Георгиев Стоев
1400001110 д-р Васил Стоилов Апостолов
1400001111 д-р Ани Асенова Палавеева
1400001112 д-р Емил Стойчев Шулев
1400001113 д-р Васил Георгиев Божилов
1400001114 д-р Николета Александрова Дуракова
1400001115 д-р Георги Тодоров Попов
1400001116 д-р Христо Стефанов Глухов
1400001117 д-р Николета Георгиева Шопова
1400001118 д-р Катя Борисова Пулева
1600000220 д-р Ваня Николаева Трошанова
1600000419 д-р Даниел Николаев Николаев
1700000195 д-р Антоанета Бориславова Лазарова-Пачалова Обща и клинична патология
1700000398 д-р Борис Христов Пеев Анатомия, хистология и цитология, Съдебна медицина и деонтология