Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Пазарджик

Показване на 1-25 от 799.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0300001354 д-р Ирина Делкова Златарева
0300001680 д-р Николай Валентинов Дошков
0400000390 д-р Весела Илиева Пещерска
0400003889 д-р Дюрия Гюрсел Аладжова Кардиология
0400004543 д-р Тодор Емилианов Раковски
0500001509 д-р Дафина Николова Генова-Разградлиева Неврохирургия
0700000818 д-р Стоян Георгиев Иванов Хирургия
0800000290 д-р Маргрета Колева Колева
0900000211 д-р Дорета Иванова Илчева Анестезиология и интензивно лечение
1000000218 д-р Ниязи Фахри Афузариф Обща медицина
1000000387 д-р Джахиде Фарис Емин Клинична хематология
1100000641 д-р Весна Станкович
1400000001 д-р Агоп Етварт Хугасян Анестезиология и интензивно лечение
1400000002 д-р Адалат Изатовна Илиева Обща медицина
1400000003 д-р Аделина Иванова Димитрова Вътрешни болести, Обща медицина
1400000004 д-р Адриана Георгиева Власева Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1400000005 д-р Александра Ангелова Тилева Образна диагностика
1400000007 д-р Александър Новоместски Педиатрия
1400000008 д-р Александър Николаев Георгиев Обща медицина
1400000012 д-р Али Асанов Бурнусузов Обща медицина
1400000014 д-р Анастасия Георгиева Нейкова-Минева Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
1400000015 д-р Анастасия Димитрова Коруева Акушерство и гинекология
1400000016 д-р Анастасия Димитрова Мараджийска-Узунова Вътрешни болести, Кардиология
1400000017 д-р Ангел Василев Найденов Педиатрия
1400000019 д-р Ангел Димитров Мечев Ушно-носно-гърлени болести