Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Ловеч

Показване на 301-325 от 424.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1200000516 д-р Севда Печева Кулинска-Вътева Анестезиология и интензивно лечение
1200000517 д-р Сергей Божинов Петков Психиатрия
1200000518 д-р Сийка Кръстева Иванова Епидемиология на инфекциозните болести
1200000519 д-р Силвия Иванова Дулева Обща медицина
1200000520 д-р Силвия Лалева Моева
1200000523 д-р Славян Веселинов Казанджиев Обща медицина
1200000527 д-р Снежанка Николова Шесторкина Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1200000528 д-р Снежанка Николова Ченковска Ортопедия и травматология
1200000529 д-р Снежина Благоева Опанова Акушерство и гинекология
1200000530 д-р Снежинка Бориславова Митова Акушерство и гинекология
1200000532 д-р Соня Крумова Филипова-Димитрова Хирургия
1200000533 д-р Спаска Янакиева Янакиева Хирургия
1200000534 д-р Станимир Атанасов Стойков Вътрешни болести
1200000535 д-р Станимир Борисов Стоянов Ушно-носно-гърлени болести
1200000536 д-р Станимир Минков Пеновски
1200000537 д-р Станислав Лалев Петров Вътрешни болести, Обща медицина
1200000538 д-р Станислав Христов Казанджиев Кожни и венерически болести
1200000539 д-р Станка Лалева Шайлекова Вътрешни болести, Нефрология
1200000540 д-р Станке Василев Пенчев Нервни болести
1200000542 д-р Стела Димитрова Ненчева Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
1200000543 д-р Стела Петрославова Бенчовска - Костова
1200000544 д-р Стела Станчева Ковашка Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
1200000545 д-р Стела Христова Ошанова Педиатрия
1200000546 д-р Стелиана Стефанова Димитрова Нервни болести
1200000548 д-р Стефан Крайчев Стефанов Обща медицина