Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Ловеч

Показване на 1-25 от 399.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0500000152 д-р Елена Мартинова Мартинова Педиатрия, Инфекциозни болести
0700000112 д-р Венелин Димитров Минчев Хирургия, Съдова хирургия
0800000097 д-р Георги Иванов Генов Спортна медицина, Ортопедия и травматология
1200000004 д-р Алекси Петков Делчев Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1200000005 д-р Анатолий Великов Йорданов Ортопедия и травматология, Обща и клинична патология
1200000007 д-р Ангел Славков Долапчиев Хирургия
1200000010 д-р Анелия Иванова Кърчева
1200000011 д-р Анета Цонева Винева Педиатрия
1200000015 д-р Антоанета Иванова Панджарова-Костова Педиатрия
1200000017 д-р Антоанета Ромейова Байкушева-Монова
1200000018 д-р Антон Неделчев Антонов Физикална и рехабилитационна медицина
1200000020 д-р Асен Васков Асенов
1200000025 д-р Атанас Георгиев Григоров Вътрешни болести
1200000027 д-р Атанаска Николова Николова-Славкова Педиатрия, Детска кардиология
1200000029 д-р Блага Николова Михайлова-Хитрова Вътрешни болести, Инфекциозни болести
1200000030 д-р Благомирка Станчева Кюркчиева Хирургия
1200000031 д-р Богдана Петкова Станчева Инфекциозни болести
1200000037 д-р Борислав Игнатов Игнев Психиатрия
1200000038 д-р Борислав Начев Бочев Вътрешни болести, Клинична алергология
1200000039 д-р Борислав Симеонов Пачков Хирургия
1200000047 д-р Валентин Маринов Василев Вътрешни болести
1200000049 д-р Валентин Петров Тодоров Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
1200000050 д-р Валентина Александрова Найденова Клинична лаборатория
1200000051 д-р Валентина Георгиева Господинова-Василева Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
1200000052 д-р Валентина Иванова Ангелова-Илиева Психиатрия