Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Ловеч

Показване на 276-300 от 397.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1200000506 д-р Светла Станчева Бояджиева Вътрешни болести, Социална медицина и здравен мениджмънт, Обща медицина, Психиатрия
1200000507 д-р Светлана Веселинова Семова Вътрешни болести
1200000508 д-р Светлана Викторовна Величкова Ушно-носно-гърлени болести
1200000509 д-р Светлана Георгиева Кунчева Педиатрия
1200000510 д-р Светлана Живкова Мицина-Пейчева
1200000511 д-р Светлана Пенкова Пенкова Вътрешни болести
1200000513 д-р Светозара Георгиева Драмбозова Нервни болести
1200000515 д-р Светослав Пенков Стратев Нервни болести
1200000516 д-р Севда Печева Кулинска-Вътева Анестезиология и интензивно лечение
1200000517 д-р Сергей Божинов Петков Психиатрия
1200000518 д-р Сийка Кръстева Иванова Епидемиология на инфекциозните болести
1200000519 д-р Силвия Иванова Дулева Обща медицина
1200000520 д-р Силвия Лалева Моева
1200000523 д-р Славян Веселинов Казанджиев Обща медицина
1200000527 д-р Снежанка Николова Шесторкина Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1200000529 д-р Снежина Благоева Опанова Акушерство и гинекология
1200000530 д-р Снежинка Бориславова Митова Акушерство и гинекология
1200000532 д-р Соня Крумова Филипова-Димитрова Хирургия
1200000533 д-р Спаска Янакиева Янакиева Хирургия
1200000534 д-р Станимир Атанасов Стойков Вътрешни болести
1200000535 д-р Станимир Борисов Стоянов Ушно-носно-гърлени болести
1200000536 д-р Станимир Минков Пеновски
1200000537 д-р Станислав Лалев Петров Вътрешни болести, Обща медицина
1200000538 д-р Станислав Христов Казанджиев Кожни и венерически болести
1200000539 д-р Станка Лалева Шайлекова Вътрешни болести, Нефрология