Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Кюстендил

Показване на 351-375 от 387.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1100000635 д-р Филип Василев Койнарски
1100000636 д-р Сеслав Росенов Стоянов
1100000640 д-р Татяна Димитров
1100000642 д-р Алекс Божидаров Грънчаров
1100000643 д-р Светослав Стоянов Стоилов
1100000644 д-р Емил Стоянов Стоилов
1100000645 д-р Константина Георгиева Стойнева
1100000646 д-р Габриела Генчова Златанова
1100000648 д-р Анабел Димитрова Стоилова
1100000649 д-р Валери Тончев Данев Нервни болести, Неврохирургия
1100000650 д-р Петя Здравкова Йорданова
1100000651 д-р Кирила Бориславова Иванова
1100000652 д-р Цветомил Росенов Стоянов
1100000653 д-р Даниел Димитров Велинов
1100000654 д-р Горослав Тодоров Шахънов
1100000655 д-р Мирослав Георгиев Кирилов
1100000656 д-р Симона Стоянова Стоянова
1300000405 д-р Панчо Любомиров Панайотов Вътрешни болести
1500000056 д-р Борислав Иванов Кралев Нервни болести
1500000164 д-р Евгени Людмилов Иванов Урология
1500000513 д-р Румяна Димитрова Спасова Анестезиология и интензивно лечение
1700005760 д-р Саня Илийев
2200000361 д-р Яна Григорова Седянкова-Карабаджакова Вътрешни болести, Социална медицина и здравен мениджмънт, Нефрология
2300004096 д-р Иван Асенов Матеев Физикална и рехабилитационна медицина
2300006241 д-р Марияна Йорданова Георгиева Вътрешни болести, Кардиология