Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Кюстендил

Показване на 351-375 от 382.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1100000650 д-р Петя Здравкова Йорданова
1100000651 д-р Кирила Бориславова Иванова
1100000652 д-р Цветомил Росенов Стоянов
1100000653 д-р Даниел Димитров Велинов
1100000654 д-р Горослав Тодоров Шахънов
1100000655 д-р Мирослав Георгиев Кирилов
1100000656 д-р Симона Стоянова Кирилова
1100000657 д-р Савина Сашова Александрова
1100000658 д-р Лъчезар Василев Станчев
1100000659 д-р Йоанна Христова Рачева
1100000660 д-р Матей Матеев Попниколов
1300000405 д-р Панчо Любомиров Панайотов Вътрешни болести
1500000056 д-р Борислав Иванов Кралев Нервни болести
1500000164 д-р Евгени Людмилов Иванов Урология
1500000513 д-р Румяна Димитрова Спасова Анестезиология и интензивно лечение
1700004622 д-р Живка Иванова Гошева Обща медицина
1700005760 д-р Саня Илийев
2200000361 д-р Яна Григорова Седянкова-Карабаджакова Вътрешни болести, Социална медицина и здравен мениджмънт, Нефрология
2300003291 д-р Евдокия Георгиева Свракова Пневмология и фтизиатрия
2300004096 д-р Иван Асенов Матеев Физикална и рехабилитационна медицина
2300006241 д-р Марияна Йорданова Георгиева Вътрешни болести, Кардиология
2300006316 д-р Мая Кирилова Димитрова Педиатрия
2300006408 д-р Милена Валериева Милева-Стойнева Психиатрия
2300009018 д-р Стоил Иванов Стоилов Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2300010270 д-р Атанас Христов Николов Хирургия