Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Кюстендил

Показване на 1-25 от 381.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0200000291 д-р Елена Николова Дюлгерова-Велинова Нервни болести
0200000947 д-р Александър Георгиев Германов Анестезиология и интензивно лечение
0400000515 д-р Галина Видолова Балабанова Анестезиология и интензивно лечение
0800000427 д-р Росица Димитрова Пенкова-Стоева
1100000002 д-р Аделина Иванова Иванова Клинична лаборатория, Гастроентерология
1100000003 д-р Албена Андре Илиева Акушерство и гинекология
1100000005 д-р Албена Димитрова Андонова Обща медицина
1100000006 д-р Албена Иванова Рапатинска Анестезиология и интензивно лечение
1100000007 д-р Александър Асенов Антимов Нервни болести
1100000009 д-р Александър Благоев Кадийски Вътрешни болести, Кардиология
1100000013 д-р Александър Иванов Паризов Психиатрия
1100000016 д-р Александър Соколов Соколов Обща медицина
1100000017 д-р Александър Стефанов Величков Вътрешни болести, Кардиология
1100000019 д-р Ангел Методиев Ангелов Обща медицина
1100000022 д-р Андон Иванов Арабаджиев Анестезиология и интензивно лечение
1100000023 д-р Андрей Димитров Стоянов Хранене и диететика
1100000026 д-р Анелия Методиева Илкова
1100000028 д-р Анжелина Йорданова Божилова Вътрешни болести
1100000029 д-р Анна Игоревна Георгиева Физикална и рехабилитационна медицина
1100000032 д-р Антон Борисов Стойнев Обща медицина
1100000033 д-р Антонио Георгиев Шопов Обща медицина, Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
1100000039 д-р Атанас Щерев Дамов Вътрешни болести
1100000040 д-р Богдана Кирилова Василева-Николова Кожни и венерически болести
1100000041 д-р Божидар Павлов Стоилов Превантивна военна медицина
1100000042 д-р Бойка Страхилова Стоянова Кожни и венерически болести