Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Кюстендил

Показване на 301-325 от 403.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1100000485 д-р Свобода Александрова Райнова Физикална и рехабилитационна медицина
1100000486 д-р Силвия Вергилова Станкева-Попниколова Анестезиология и интензивно лечение
1100000487 д-р Силвия Димитрова Вуковска-Ангелова Нервни болести
1100000489 д-р Силвия Емилова Стефанова Обща медицина
1100000490 д-р Силвия Костадинова Кирова Клинична микробиология
1100000491 д-р Симеон Любенов Русимов Вътрешни болести - Пневмология и фтизиатрия, Вътрешни болести
1100000493 д-р Славка Иванова Хантова Вътрешни болести
1100000495 д-р Снежана Благоева Коломанова Нервни болести
1100000497 д-р Соня Владимирова Антова Комунална хигиена
1100000499 д-р Соня Иванова Манева Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1100000500 д-р Соня Иванова Попова Вътрешни болести, Обща медицина
1100000502 д-р Сотир Христов Каралийски Ортопедия и травматология
1100000504 д-р Спаска Емилова Костова Психиатрия
1100000506 д-р Стамен Драганов Христов Обща медицина
1100000510 д-р Станислав Георгиев Шушков Вътрешни болести
1100000511 д-р Станислав Йорданов Кръстев Медицинска паразитология, Обща медицина
1100000512 д-р Станислава Борисова Скринска-Сапунджиева Очни болести
1100000514 д-р Стефан Йорданов Чепенков Анестезиология и интензивно лечение
1100000517 д-р Стойка Любенова Крушовска-Николова Вътрешни болести
1100000520 д-р Таня Димитрова Димитрова Очни болести
1100000522 д-р Таня Иванова Нейкова-Петкова Анестезиология и интензивно лечение
1100000523 д-р Таня Кирилова Бачева Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1100000524 д-р Татяна Валентинова Радевска-Петрова Вътрешни болести
1100000525 д-р Татяна Димитрова Темелкова Вътрешни болести, Нефрология
1100000527 д-р Татяна Любенова Кадрамска Физикална и рехабилитационна медицина, Нервни болести