Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Кърджали

Показване на 1-25 от 331.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0700000195 д-р Гинка Димитрова Симитчиева Нервни болести
1000000002 д-р Абдул Илах Рауф Абдул-Азиз Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1000000003 д-р Адам Драганов Персенски Хирургия
1000000004 д-р Айнур Исмаилова Аптула
1000000006 д-р Александър Тодоров Черешев Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
1000000007 д-р Александър Щерев Милчев Хирургия
1000000010 д-р Ана Христова Чилингирова Педиатрия
1000000016 д-р Анна Василева Кралева Педиатрия
1000000019 д-р Асен Алексиев Табаков Вътрешни болести, Кардиология
1000000020 д-р Асен Иванов Крачунов Хирургия
1000000021 д-р Асен Янков Грънчаров Ортопедия и травматология
1000000022 д-р Атанас Николов Илиев Педиатрия, Инфекциозни болести
1000000023 д-р Атанас Тодоров Митков
1000000024 д-р Бахри Бахтияр Мехмедали Обща медицина
1000000026 д-р Бахрие Салиева Халилова Вътрешни болести
1000000027 д-р Белин Салти Санески
1000000028 д-р Белин Георгиев Илчев Психиатрия
1000000032 д-р Валентин Борисов Колев Хранене и диететика
1000000033 д-р Валентин Василев Славков Акушерство и гинекология
1000000036 д-р Ваня Димова Ангелова Вътрешни болести, Обща медицина
1000000037 д-р Ваня Томова Стоиловска Акушерство и гинекология
1000000038 д-р Васил Георгиев Чаушев Вътрешни болести
1000000041 д-р Велислав Иванов Кацаров Образна диагностика
1000000046 д-р Веселина Тодорова Илчевска Педиатрия
1000000049 д-р Виктор Русев Кирчев Обща медицина