Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Враца

Показване на 151-175 от 603.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0700000276 д-р Емил Борисов Младенов Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
0700000277 д-р Емил Викторов Гогошев Вътрешни болести
0700000278 д-р Емил Димитров Миленков Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия, Обща медицина
0700000280 д-р Емил Павлинов Петков Психиатрия
0700000283 д-р Емил Стефанов Петков Хранене и диететика, Обща медицина
0700000284 д-р Емилия Аспарухова Василева Педиатрия
0700000285 д-р Емилия Богданова Панчева Психиатрия
0700000286 д-р Емилия Денкова Иванова Обща медицина
0700000288 д-р Емилия Маринова Каменова Обща медицина
0700000289 д-р Емилия Цветанова Александрова Педиатрия
0700000290 д-р Емилиян Харалампиев Кюркчийски Хирургия, Детска хирургия
0700000291 д-р Жана Константинова Станева Педиатрия, Неонатология
0700000294 д-р Жулиета Костадинова Павлова-Златева Психиатрия
0700000295 д-р Жулиета Цветкова Петкова Вътрешни болести, Социална медицина и здравен мениджмънт, Медицинска онкология
0700000297 д-р Здравко Венциславов Велков Ортопедия и травматология
0700000299 д-р Злата Тодорова Николова Обща медицина
0700000301 д-р Ива Драганова Томова Обща медицина
0700000302 д-р Ива Милчева Ацова-Георгиева Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
0700000305 д-р Ивайло Спасов Петров Психиатрия
0700000309 д-р Иван Ангелов Каменов Вътрешни болести, Кардиология
0700000311 д-р Иван Веселинов Иванов
0700000313 д-р Иван Георгиев Енев Педиатрия, Обща медицина
0700000314 д-р Иван Димитров Башлиев Акушерство и гинекология
0700000317 д-р Иван Йотов Чолашки Хирургия
0700000319 д-р Иван Маринов Якимов Образна диагностика