Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Враца

Показване на 76-100 от 603.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0700000120 д-р Венцислав Цветков Иванов
0700000121 д-р Вероника Василева Лещарска-Русинова Нервни болести
0700000123 д-р Весела Маринова Цветкова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
0700000124 д-р Веселин Георгиев Доцев
0700000126 д-р Веселин Николаев Георгиев Акушерство и гинекология
0700000128 д-р Веселин Петков Петков Образна диагностика
0700000133 д-р Веселина Цанкова Иванова Анестезиология и интензивно лечение
0700000134 д-р Веселка Вълканова Вълканова Лъчелечение
0700000135 д-р Веселка Димитрова Андреева Педиатрия
0700000136 д-р Веселка Ивайлова Цветкова-Спасова Обща медицина
0700000137 д-р Веселка Петкова Павлова Педиатрия
0700000140 д-р Веско Иванов Василев Ушно-носно-гърлени болести
0700000143 д-р Виктория Видолова Манова Психиатрия
0700000149 д-р Виолета Христова Тодорова Образна диагностика
0700000151 д-р Виолин Иванов Крушовенски Хирургия
0700000152 д-р Вихра Рашева Филипова-Дикова Физикална и рехабилитационна медицина
0700000158 д-р Владимир Цеков Цеков Акушерство и гинекология
0700000162 д-р Галина Илиева Лещарска-Младенова Педиатрия
0700000163 д-р Галина Йорданова Гайдарска Педиатрия
0700000164 д-р Галина Методиева Петкова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
0700000166 д-р Галя Владимирова Георгиева Педиатрия
0700000167 д-р Галя Георгиева Хинкова Вътрешни болести
0700000169 д-р Галя Русева Русева-Татарска Педиатрия
0700000171 д-р Генка Стоянова Партовска Акушерство и гинекология
0700000173 д-р Геновева Тодорова Тодорова-Монкова Вътрешни болести