Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Враца

Показване на 26-50 от 601.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0700000027 д-р Анета Георгиева Ставрова Педиатрия
0700000028 д-р Анета Трифонова Семкова Педиатрия
0700000029 д-р Анжелин Кръстев Ангелов Анестезиология и интензивно лечение
0700000031 д-р Ани Викторов Костов Вътрешни болести, Обща медицина
0700000033 д-р Анимир Павлов Цветков Обща медицина
0700000034 д-р Антоанета Станкова Георгиева Вътрешни болести, Обща медицина
0700000038 д-р Антонина Загориева Атанасова-Колева Вътрешни болести, Нефрология
0700000039 д-р Антонио Илиев Георгиев Ортопедия и травматология
0700000044 д-р Аурелио Цветанов Тошевски Обща и клинична патология
0700000045 д-р Биляна Василева Иванова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
0700000046 д-р Биляна Симеонова Стояновска-Еленчева Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
0700000047 д-р Бисер Тодоров Николов Педиатрия
0700000050 д-р Бистра Събева Бонова Очни болести
0700000051 д-р Благовест Стефанов Маринов Образна диагностика
0700000052 д-р Бланш Валентинова Ангелова-Котова Анестезиология и интензивно лечение
0700000054 д-р Богомил Василев Павлов Хирургия
0700000057 д-р Божидар Димитров Стоянов Хирургия
0700000059 д-р Бойка Евтимова Жекова Очни болести
0700000060 д-р Бойка Огнянова Оведенска Трудова медицина
0700000063 д-р Борис Йорданов Петров Акушерство и гинекология
0700000065 д-р Борислав Ангелов Хайтов Вътрешни болести, Радиобиология
0700000067 д-р Борислав Янакиев Борисов Лъчелечение
0700000070 д-р Боряна Георгиева Николова Вътрешни болести, Гастроентерология
0700000072 д-р Боряна Кирилова Иванова Педиатрия, Неонатология
0700000073 д-р Боряна Петрова Стойновска Клинична лаборатория