Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Враца

Показване на 301-325 от 603.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0700000536 д-р Николина Йорданова Инчовска Хирургия, Детска хирургия
0700000537 д-р Николинка Игнатова Вътова Вътрешни болести, Медицинска онкология
0700000538 д-р Нина Иванова Костова Вътрешни болести
0700000543 д-р Нина Цветанова Гаврилова Физиология
0700000545 д-р Нора Георгиева Цветкова Вътрешни болести, Кардиология
0700000547 д-р Огнян Иванов Шумански Анестезиология и интензивно лечение
0700000548 д-р Огнян Маринов Кожухаров Хирургия
0700000549 д-р Огнян Николов Василев Хирургия
0700000550 д-р Олга Викторова Василева Педиатрия
0700000551 д-р Олга Тошева Николова Педиатрия
0700000552 д-р Олимпия Димова Димова Обща медицина
0700000553 д-р Орлин Цветанов Димитров Вътрешни болести
0700000556 д-р Павел Илиев Иванов Лъчелечение
0700000559 д-р Павлина Николова Серафимова Педиатрия
0700000562 д-р Паолина Илиева Илиева Ушно-носно-гърлени болести
0700000563 д-р Пелагия Симеонова Нинова Анестезиология и интензивно лечение
0700000568 д-р Перуника Илиева Илиева Анестезиология и интензивно лечение
0700000569 д-р Петинка Иванова Петкова Очни болести
0700000571 д-р Петко Иванов Димитров Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
0700000575 д-р Петранка Иванова Димитрова
0700000577 д-р Петранка Тодорова Петрова Кожни и венерически болести
0700000579 д-р Петър Борисов Димитров Обща медицина
0700000582 д-р Петър Иванов Савчев Психиатрия
0700000586 д-р Петър Славчев Ангелов Акушерство и гинекология
0700000590 д-р Петя Дамянова Василева Обща медицина