Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Видин

Показване на 126-150 от 322.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0600000197 д-р Ивета Генкова Найденова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
0600000198 д-р Ивета Траянова Янкулова
0600000199 д-р Иво Георгиев Илиев Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
0600000204 д-р Илия Илиев Калчев Ортопедия и травматология
0600000207 д-р Илияна Лалова Цанкова Вътрешни болести
0600000208 д-р Илка Захариева Милева Ушно-носно-гърлени болести
0600000209 д-р Илчо Мирчев Илиев Ушно-носно-гърлени болести
0600000210 д-р Ирена Ванкова Петкова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
0600000211 д-р Ирена Евгениева Цветкова Вътрешни болести, Кардиология
0600000212 д-р Ирена Костадинова Александрова
0600000213 д-р Ирена Петрова Маринова Образна диагностика
0600000215 д-р Искра Дамянова Еленкова-Гешева Вътрешни болести, Клинична хематология
0600000216 д-р Йордан Георгиев Петков
0600000218 д-р Калина Емилова Савова Психиатрия
0600000220 д-р Капка Тодорова Башлийска
0600000222 д-р Кирил Симеонов Панов Акушерство и гинекология
0600000223 д-р Кирил Стойков Георгиев Епидемиология на инфекциозните болести
0600000225 д-р Красен Методиев Аврамов
0600000226 д-р Красимир Аспарухов Йоцов Ушно-носно-гърлени болести
0600000228 д-р Красимир Макензенов Кръстев
0600000233 д-р Лада Димитрова Панчева-Ангелова Педиатрия
0600000239 д-р Лилия Славчева Тодорова
0600000240 д-р Лиляна Андреева Георгиева
0600000241 д-р Лиляна Иванова Калчева Вътрешни болести, Гастроентерология
0600000242 д-р Лозиния Александрова Ангелова Трудова медицина