Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Видин

Показване на 101-125 от 310.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0600000155 д-р Елеонора Илиева Велкова Образна диагностика
0600000156 д-р Елеонора Николова Колева Педиатрия
0600000157 д-р Елеонора Пенкова Еличова-Угринова
0600000158 д-р Елза Евдокимова Петрова Физикална и рехабилитационна медицина
0600000159 д-р Елза Петрова Антонова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
0600000160 д-р Ели Любенова Иванова-Тодорова Вътрешни болести, Ревматология, Кардиология
0600000165 д-р Елка Петрова Димитрова-Драганова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
0600000166 д-р Елка Цанкова Петрова Вътрешни болести
0600000167 д-р Еми Тодорова Георгиева Вътрешни болести, Обща медицина
0600000168 д-р Емил Викторов Тошев Обща медицина
0600000169 д-р Емил Иванов Антов
0600000171 д-р Ермил Маринов Тутунаров
0600000173 д-р Емил Тодоров Лилов Педиатрия, Социална медицина и здравен мениджмънт
0600000175 д-р Емилия Миленкова Елисеева-Йоцова Педиатрия
0600000176 д-р Емилия Стоянова Недкова Вътрешни болести
0600000177 д-р Жанноел Ваньов Иванов Нервни болести
0600000179 д-р Жоро Христофоров Борисов Педиатрия
0600000182 д-р Здравко Петров Кирков Ушно-носно-гърлени болести
0600000186 д-р Ивайло Димитров Кръстев Образна диагностика
0600000191 д-р Иван Еленков Русков Ушно-носно-гърлени болести
0600000197 д-р Ивета Генкова Найденова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
0600000198 д-р Ивета Траянова Янкулова
0600000199 д-р Иво Георгиев Илиев Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
0600000204 д-р Илия Илиев Калчев Ортопедия и травматология
0600000207 д-р Илияна Лалова Цанкова Вътрешни болести