Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Видин

Показване на 51-75 от 319.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0600000078 д-р Венцислав Николаев Петров Вътрешни болести
0600000080 д-р Веселин Иванов Йоцов Хирургия
0600000082 д-р Веселина Петрова Каменова Вътрешни болести, Кардиология
0600000085 д-р Вилхелм Миленков Елисеев Анестезиология и интензивно лечение
0600000088 д-р Виолета Илиева Дочкова Акушерство и гинекология
0600000089 д-р Висалтин Ефремов Методиев Хирургия, Медицинска онкология
0600000091 д-р Владимир Антимов Николов Акушерство и гинекология
0600000093 д-р Владимир Иванов Вълчев Вътрешни болести
0600000096 д-р Владимир Неделков Владимиров Акушерство и гинекология
0600000098 д-р Владимир Петков Кичашки Психиатрия
0600000099 д-р Владимир Цветков Цолов Ортопедия и травматология
0600000101 д-р Владко Трифонов Алексиев Хирургия
0600000102 д-р Володин Иванов Вълков Анестезиология и интензивно лечение
0600000103 д-р Володя Кръстев Цветков Вътрешни болести
0600000104 д-р Володя Цанков Дочков Ортопедия и травматология
0600000105 д-р Вълчо Нинков Дилов Очни болести
0600000107 д-р Галина Вълчова Недкова Вътрешни болести, Гастроентерология
0600000108 д-р Галина Илиева Громкова-Нешева Инфекциозни болести, Обща медицина
0600000109 д-р Галина Крумова Филипова Физикална и рехабилитационна медицина
0600000115 д-р Георги Николов Георгиев Вътрешни болести, Ревматология, Кардиология
0600000116 д-р Георги Петров Йорданов Педиатрия
0600000117 д-р Гергана Иванова Джамбова Хигиена на детско-юношеската възраст
0600000118 д-р Гина Павлова Георгиева
0600000119 д-р Гинка Спасова Динкова Педиатрия
0600000120 д-р Горан Цветанов Белов Обща медицина