Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Велико Търново

Показване на 226-250 от 817.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0500000290 д-р Нели Николова Чорева-Харитонова
0500000291 д-р Нели Христова Никитова Педиатрия
0500000292 д-р Нелия Димитрова Недева Педиатрия, Обща медицина
0500000293 д-р Никола Христов Христов Нервни болести
0500000294 д-р Николай Александров Копаранов Вътрешни болести, Кардиология
0500000295 д-р Николай Асенов Николаев Хирургия
0500000297 д-р Николай Василев Гицов Съдебна медицина и деонтология
0500000298 д-р Николай Георгиев Антонов Анестезиология и интензивно лечение
0500000299 д-р Николай Димитров Димитров Психиатрия
0500000300 д-р Николай Кирилов Кьорев Нервни болести, Обща медицина
0500000304 д-р Николай Симеонов Симеонов Обща медицина
0500000305 д-р Николай Стефанов Иванов Очни болести
0500000306 д-р Николай Стефанов Личев Пневмология и фтизиатрия, Вътрешни болести
0500000307 д-р Николен Веселинов Стойнов Хирургия
0500000308 д-р Николина Иванова Старирадева Нервни болести
0500000309 д-р Николинка Йорданова Начева Педиатрия, Обща медицина
0500000310 д-р Нина Вълова Денчева Вътрешни болести, Обща медицина
0500000311 д-р Нина Данаилова Георгиева-Тодорова Вътрешни болести
0500000312 д-р Нина Кръстева Липанова Кожни и венерически болести
0500000313 д-р Нина Симеонова Стоянова Обща медицина
0500000314 д-р Огнян Николаев Никитов Психиатрия
0500000315 д-р Одета Ченкова Маринова Педиатрия
0500000316 д-р Олга Василева Низамова Педиатрия
0500000317 д-р Павел Георгиев Заков
0500000319 д-р Павлина Петрова Хубанова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната