Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Варна

Показване на 151-175 от 3089.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0400000262 д-р Валентин Василев Щерев Вътрешни болести, Кардиология
0400000263 д-р Валентин Георгиев Георгиев Нервни болести
0400000265 д-р Валентин Жечев Жечев Вътрешни болести, Гастроентерология, Социална медицина и здравен мениджмънт
0400000266Професор д-р Валентин Любомиров Игнатов дмХирургия, Социална медицина и здравен мениджмънт
0400000267 д-р Валентин Методиев Трифонов Обща медицина
0400000268 д-р Валентин Пешев Нешкински Образна диагностика, Социална медицина и здравен мениджмънт
0400000269 д-р Валентин Стефанов Маринчев Анестезиология и интензивно лечение
0400000270 д-р Валентин Христов Трендафилов Психиатрия
0400000271Професор д-р Валентин Христофоров Икономов дмнВътрешни болести, Нефрология, Социална медицина и здравен мениджмънт
0400000273 д-р Валентина Веселинова Костова Социална медицина и здравен мениджмънт, Обща медицина
0400000274 д-р Валентина Вълкова Христова-Куванджиева Нервни болести
0400000275Доцент д-р Валентина Димова Димитрова дмВътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
0400000277 д-р Валентина Драганова Христова Патофизиология
0400000279 д-р Валентина Йорданова Христова Вътрешни болести, Обща медицина
0400000283 д-р Валентина Русева Василева-Димитрова Вътрешни болести
0400000284 д-р Валентина Симеонова Дашева Психиатрия, Детска психиатрия
0400000286 д-р Валентина Стефанова Герганова Педиатрия, Инфекциозни болести, Анестезиология и интензивно лечение
0400000287Професор д-р Валентина Христова Маджова дмВътрешни болести, Нефрология, Обща медицина, Социална медицина и здравен мениджмънт
0400000288 д-р Валентина Христова Петкова
0400000289 д-р Валери Емилов Василев
0400000291 д-р Валери Михайлов Стоянов
0400000293 д-р Валерий Евгениевич Шакола
0400000295Професор д-р Валерия Игнатова Калева дмПедиатрия, Клинична хематология, Детска клинична хематология и онкология
0400000296Доцент д-р Валерия Никитична Таркаева-Николова кмнВътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
0400000300 д-р Валя Желязкова Кирязова Образна диагностика