Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Варна

Показване на 2876-2900 от 3089.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0900000794 д-р Нина Александровна Хаясетдинова Акушерство и гинекология
0900000797 д-р Али Мустафа Али
0900000805 д-р Димитър Чавдаров Димитров
0900000807 д-р Боряна Иванова Атанасова
0900000814 д-р Анита Руменова Кунова
1100000172 д-р Диян Ненков Димитров Хирургия
1100000627 д-р Владимир Илиев Илиев Обща медицина
1200000116 д-р Георги Ангелов Горанов Акушерство и гинекология
1200000681 д-р Валери Пеев Шехеров Очни болести
1500000085 д-р Венета Петрова Йорданова Педиатрия
1500000521 д-р Стефан Иванов Тодоров Ортопедия и травматология, Социална медицина и здравен мениджмънт, Анестезиология и интензивно лечение
1600000008 д-р Адриана Христова Микинска Очни болести
1600000300Професор д-р Вилиян Христов Платиканов дмАнестезиология и интензивно лечение, Социална медицина и здравен мениджмънт
1600000860 д-р Луай Халед Канхуш Ушно-носно-гърлени болести
1600000890Професор д-р Людмила Бончева Ангелова дмМедицинска генетика
1600001722 д-р Данаил Иванчев Личев Анестезиология и интензивно лечение
1600001737 д-р Йонка Иванова Корновска Акушерство и гинекология
1600001769 д-р Алкан Левхъ Емин Акушерство и гинекология, Социална медицина и здравен мениджмънт
1600001813 д-р Теодора Георгиева Василева
1600002005 д-р Анита Вълкова Мирчева Кардиология
1600002058 д-р Ивана Бранимирова Бонева Обща и клинична патология
1600002102 д-р Драгана Йовановска Обща и клинична патология
1600002147 д-р Денница Михайлова Димитрова Анестезиология и интензивно лечение
1700000809 д-р Георги Иванов Иванов Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
1700002430 д-р Милена Милкова Генчева Кожни и венерически болести