Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Варна

Показване на 2876-2900 от 3023.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1900000961 д-р Радина Светлозарова Фучиджиева Нервни болести
1900000967 д-р Мануела Вартан Вартанян
1900000975 д-р Павлина Красимирова Павлова Очни болести
1900000979 д-р Ина Илиянова Иванова Нервни болести
1900000999 д-р Анастасия Проданова
2000000003 д-р Али Али Селиман Анестезиология и интензивно лечение
2000000013 д-р Богдан Господинов Богданов Хирургия
2000000031Доцент д-р Васил Николов Обретенов дмнОртопедия и травматология
2000000047 д-р Вяра Янкова Иванова Ушно-носно-гърлени болести
2000000064Доцент д-р Деян Людмилов Дженков дмОбща и клинична патология
2000000065 д-р Диана Георгиева Неделчева Педиатрия, Детска пневмология и фтизиатрия
2000000067 д-р Диана Иванова Марева Педиатрия, Социална медицина и здравен мениджмънт
2000000120 д-р Константин Ников Петров Урология
2000000139 д-р Мариана Златкова Мирчева
2000000365 д-р Емилия Михайлова Каишева Съдебна медицина и деонтология
2000000419 д-р Драгомир Иванов Русев Анестезиология и интензивно лечение
2000000431 д-р Гьонюл Нахид Нури Вътрешни болести
2000000451 д-р Константин Владимиров Попов Акушерство и гинекология
2000000452 д-р Лидия Стойчева Попова Акушерство и гинекология
2000000455 д-р Снежана Стоянова Спасова-Няголова Обща и клинична патология
2000000471 д-р Стефан Тодоров Кюшелиев Ушно-носно-гърлени болести
2000000485 д-р Силвия Стефанова Стоянова Социална медицина и здравен мениджмънт, Нефрология
2000000488 д-р Владислав Пенчев Димитров Кардиология
2000000489 д-р Стоян Георгиев Костов Акушерство и гинекология
2000000490 д-р Мария Пламенова Атанасова-Трифонова