Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Варна

Показване на 2701-2725 от 3031.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0400005220 д-р Екатерина Веселинова Александрова
0400005221 д-р Екатерина Базилева
0400005222 д-р Калина Атанасова Атанасова
0400005223 д-р Милена Валериева Андонова
0400005224 д-р Христина Гюровска-Маркова
0400005225 д-р Зорница Николаева Николаева
0400005226 д-р Боян Димитров Първанов
0400005227 д-р Виктор Светославов Калмуков
0400005228 д-р Андреас Контни
0400005229 д-р Билге Нур Акюз
0400005230 д-р Ивайла Анастасова Анастасова-Матеева
0400005231 д-р Мария Талевска
0400005233 д-р Ани Петкова Петкова
0400005234 д-р Елица Николаева Атанасова
0400005235 д-р Меглена Петрова Генчева
0400005236 д-р Станка Величкова Стоянова Нервни болести
0400005237 д-р Мохамед Камал Абедмершед
0400005238 д-р Чигдем Фъстъкчъ Ералп
0400005239 д-р Ивета Добромирова Иванова Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
0400005240 д-р Стефани Атанасова Данаилова
0400005241 д-р Велина Димитрова Атанасова-Попова
0400005242 д-р Цветомира Димитрова Марчева
0400005243 д-р Михаела Каменова Минева
0400005244 д-р Георги Атанасов Георгиев
0400005245 д-р Цветомир Росенов Русев