Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Бургас

Показване на 176-200 от 1391.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0300000284 д-р Дарина Василева Цветанова-Иванова Обща хигиена, Физикална и рехабилитационна медицина
0300000286 д-р Дарина Вълканова Павлова-Радева
0300000287 д-р Дарина Георгиева Желязкова Обща медицина
0300000289 д-р Дарина Михайлова Даскалова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
0300000291 д-р Даринка Иванова Минкова Педиатрия
0300000292 д-р Дафинка Господинова Балабанова-Брадатова Педиатрия
0300000294 д-р Десимир Стефанов Стоянов Хирургия, Съдова хирургия
0300000295 д-р Десислава Антонова Братова Трудова медицина
0300000296 д-р Десислава Тодорова Арнаудова-Бозаджиева Обща медицина
0300000297 д-р Деспа Димитрова Георгиева Вътрешни болести, Обща медицина
0300000298 д-р Детелина Георгиева Вълчева-Недева
0300000299 д-р Детелина Радоева Радева Образна диагностика
0300000301 д-р Джино Владимиров Влахов Очни болести
0300000303 д-р Диана Атанасова Георгиева
0300000304 д-р Диана Атанасова Радославова Ушно-носно-гърлени болести
0300000305 д-р Диана Борисова Георгиева Физикална и рехабилитационна медицина
0300000306 д-р Диана Димитрова Бакалова-Савова
0300000307 д-р Диана Димитрова Боева Обща медицина
0300000308 д-р Диана Димова Зафирова Анестезиология и интензивно лечение
0300000309 д-р Диана Маринова Недева Физикална и рехабилитационна медицина
0300000310 д-р Диана Стойчева Вълкова Клинична вирусология
0300000311 д-р Диана Янева Недялкова Педиатрия, Детска ендокринология и болести на обмяната
0300000315 д-р Димитрина Иванова Горанова Ушно-носно-гърлени болести
0300000316 д-р Димитринка Иванова Рашева-Стоянова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
0300000317 д-р Димитрина Йорданова Кирова Педиатрия