Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Бургас

Показване на 126-150 от 1406.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0300000196 д-р Галин Стоянов Стоянов
0300000197 д-р Галина Василева Бъчварова Педиатрия
0300000199 д-р Галина Димитрова Цветанова
0300000201 д-р Галина Добрева Добрева Нервни болести
0300000202 д-р Галина Драганова Колибарова Хигиена на детско-юношеската възраст
0300000205 д-р Галина Иванова Цанкова Вътрешни болести, Клинична алергология
0300000206 д-р Галина Маринова Абаджиева Нервни болести
0300000207 д-р Галина Михайлова Маринова Вътрешни болести
0300000208 д-р Галина Петкова Иванова-Атанасова Физикална и рехабилитационна медицина
0300000209 д-р Галина Петрова Петрова Акушерство и гинекология
0300000210 д-р Галина Стефанова Милева-Георгиева Съдебна медицина и деонтология
0300000211 д-р Галина Труфанова Кърчева
0300000213 д-р Ганка Кирова Николова
0300000214 д-р Гегам Григориевич Баклаваджян Хирургия
0300000215 д-р Генка Христова Георгиева Нервни болести
0300000217 д-р Георги Андреев Продромов Акушерство и гинекология
0300000223 д-р Георги Господинов Медаров Вътрешни болести, Кардиология
0300000224 д-р Георги Димитров Георгиев
0300000226 д-р Георги Димитров Мигаров Хирургия, Детска хирургия
0300000228 д-р Георги Дойчинов Георгиев
0300000229 д-р Георги Евстатиев Петров
0300000230 д-р Георги Енчев Матев Анестезиология и интензивно лечение
0300000232 д-р Георги Желязков Томов Вътрешни болести
0300000233 д-р Георги Иванов Гаврилов Вътрешни болести
0300000234 д-р Георги Иванов Кънев Вътрешни болести