Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Хасково

Показване на 176-200 от 627.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2700000222 д-р Дарин Славов Шишманов Обща медицина
2700000223 д-р Дарина Тилева Димитрова Анестезиология и интензивно лечение
2700000225 д-р Дафинка Тодорова Христова Клинична лаборатория
2700000228 д-р Делчо Латев Каравасилев Неврохирургия
2700000231 д-р Деляна Христова Камбурова-Събева
2700000232 д-р Денка Митева Генчева Вътрешни болести, Обща медицина
2700000234 д-р Детелина Атанасова Денкова-Пехливанова Обща медицина
2700000235 д-р Дешка Георгиева Никова Акушерство и гинекология
2700000236 д-р Деян Лозков Стоянов Образна диагностика
2700000237 д-р Деян Милчев Милчев Урология
2700000239 д-р Диана Ангелова Деспинова-Божинова Нервни болести
2700000241 д-р Диана Георгиева Тончева Анестезиология и интензивно лечение
2700000243 д-р Диана Димитрова Декова-Широкова Ендокринология и болести на обмяната, Вътрешни болести
2700000244 д-р Диана Манолова Углешова Физикална и рехабилитационна медицина
2700000245 д-р Диана Христова Василева Вътрешни болести
2700000248 д-р Димитрия Делчева Димитрова Психиатрия
2700000250 д-р Димитър Ангелов Ермов Детска хирургия, Хирургия
2700000257 д-р Димитър Димчев Димитров Клинична лаборатория
2700000261 д-р Димитър Любенов Димитров Обща и клинична патология
2700000265 д-р Димитър Павлов Павлов Ортопедия и травматология
2700000268 д-р Димитър Стоянов Станчев Хирургия
2700000269 д-р Димитър Ташев Кючуков Хирургия
2700000271 д-р Димитър Христов Тончев Урология
2700000272 д-р Димитър Щилянов Димитров Акушерство и гинекология
2700000273 д-р Димка Георгиева Запрянова Инфекциозни болести