Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Хасково

Показване на 576-600 от 637.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2700000992 д-р Раим Наим Раим Акушерство и гинекология
2700000998 д-р Ани Стефанова Танева Нервни болести
2700001000 д-р Деница Атанасова Делчева
2700001002 д-р Веселин Росенов Вълков Нервни болести
2700001003 д-р Атанас Тошков Николов Образна диагностика
2700001004 д-р Мария Сребрева Сребрева
2700001009 д-р Драгомир Николаев Колев
2700001010 д-р Ясемин Метинова Чакърова-Шабан
2700001011 д-р Недьо Гошев Георгиев
2700001013 д-р Христо Тошков Атанасов Ендокринология и болести на обмяната
2700001014 д-р Фартин Шинаси Юсуф
2700001015 д-р Евгени Нанков Нанев Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2700001019 д-р Ширин Хасан Нури
2700001020 д-р Динко Делчев Господинов Кардиология
2700001021 д-р Габриела Анчева Тимарова-Мезинова
2700001022 д-р Денислав Георгиев Димов
2700001023 д-р Теодор Филипов Филипов
2700001024 д-р Катя Кирилова Зашкева-Атанасова
2700001025 д-р Теодора Йорданова Попова
2700001026 д-р Иван Дианов Митев
2700001027 д-р Виктор Янев Воев
2700001028 д-р Десислава Владимирова Стамболова
2700001030 д-р Ферай Кадир Фаик-Изет
2700001032 д-р Мирослав Петков Славов
2700001034 д-р Евгени Ивайлов Иванов