Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Хасково

Показване на 526-550 от 634.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2700000899 д-р Камен Митков Костадинов Анестезиология и интензивно лечение
2700000904 д-р Росислав Веселинов Панталеев Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2700000906 д-р Станислав Динков Палазов Обща медицина
2700000909 д-р Атанас Николов Гешев Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2700000910 д-р Георги Атанасов Димитров Анестезиология и интензивно лечение
2700000911 д-р Румен Калинов Христов
2700000912Професор д-р Петър Христов Петров дмнАкушерство и гинекология
2700000913 д-р Есен Джемал Мустафа Неврохирургия
2700000917 д-р Йорданка Димитрова Димитрова Психиатрия
2700000919 д-р Светослав Добринов Карамихов Съдова хирургия
2700000921 д-р Нина Георгиева Манафъкова Педиатрия
2700000922 д-р Славея Димитрова Панкина Клинична микробиология
2700000923 д-р Ленко Ников Матанов Психиатрия
2700000924 д-р Айхан Иляз Енвер
2700000925 д-р Самир Мустафа Сами Ушно-носно-гърлени болести
2700000927 д-р Евгения Христова Русева
2700000929 д-р Галин Желязков Ганчев Хирургия
2700000931 д-р Севги Раимова Мустафова Акушерство и гинекология
2700000935 д-р Адриана Христова Русева Гастроентерология
2700000938 д-р Стефка Пенчева Робева Образна диагностика
2700000940 д-р Екатерина Валентинова Тумбалова Нервни болести
2700000946 д-р Мюмюн Али Зафер Гастроентерология
2700000947 д-р Ерхан Сами Мустафа Нервни болести
2700000949 д-р Гергана Костова Згурева Очни болести
2700000950 д-р Димитър Петров Петров Ортопедия и травматология