Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Хасково

Показване на 26-50 от 635.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2300007174 д-р Николина Атанасова Ахмед Акушерство и гинекология
2300009409 д-р Тодор Неделчев Гоговски
2300009527 д-р Франц Владиславов Ваврек Клинична лаборатория
2300014377 д-р Ивайло Александров Георгиев
2300014525 д-р Георги Милков Петков
2500000049 д-р Анна Колева Коралова Нервни болести
2500000733 д-р Кирил Димитров Талалаев Обща медицина
2500001344 д-р Стойчо Желев Петров Хирургия
2500001683 д-р Радка Николаева Танева Анестезиология и интензивно лечение
2700000001 д-р Агоп Гарабед Казазян Хирургия
2700000002 д-р Адриана Петрова Такева-Гунчева
2700000005 д-р Албена Младенова Карагьозова
2700000006 д-р Алдин Хитов Карагьозов
2700000008 д-р Александра Велева Чакърова Обща медицина
2700000010 д-р Александра Славова Манолова Вътрешни болести, Кардиология
2700000011 д-р Али Мустафа Ел-Кадри Урология
2700000012 д-р Анка Киризиева Пальонова Очни болести
2700000013 д-р Анастас Любомиров Попов Кардиология, Вътрешни болести
2700000014 д-р Анатоли Александров Млъзев Кожни и венерически болести
2700000019 д-р Ангел Христов Недев Ушно-носно-гърлени болести
2700000021 д-р Ангелина Димова Костова Нервни болести
2700000023 д-р Анелия Ганчева Павлова Радиобиология
2700000024 д-р Анета Митрева Даткова Обща медицина
2700000027 д-р Анка Петкова Никифорова Образна диагностика
2700000029 д-р Анна Бойдева Велчева-Донева Акушерство и гинекология