Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Хасково

Показване на 26-50 от 625.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1700006158 д-р Моника Красимирова Дякова
2000000171 д-р Нели Ангелова Александрова
2100000029 д-р Антон Тотев Йовчев
2100000305 д-р Иван Стефанов Проданов
2100000782 д-р Димитар Костаке Голев Очни болести
2200000147 д-р Жан Петров Пейчев
2200000251 д-р Наско Минчев Персенски Хирургия
2300007174 д-р Николина Атанасова Ахмед Акушерство и гинекология
2300009527 д-р Франц Владиславов Ваврек Клинична лаборатория, Обща медицина
2300012279 д-р Хатидже Сали Топчи-Раим
2300014377 д-р Ивайло Александров Георгиев
2300014525 д-р Георги Милков Петков
2500000049 д-р Анна Колева Коралова Нервни болести
2500000733 д-р Кирил Димитров Талалаев Обща медицина
2500001344 д-р Стойчо Желев Петров Хирургия
2500001683 д-р Радка Николаева Танева Анестезиология и интензивно лечение
2600000452 д-р Мустафа Мусов Палов Вътрешни болести
2700000001 д-р Агоп Гарабед Казазян Хирургия
2700000002 д-р Адриана Петрова Такева-Гунчева
2700000005 д-р Албена Младенова Карагьозова
2700000006 д-р Алдин Хитов Карагьозов
2700000008 д-р Александра Велева Чакърова Обща медицина
2700000010 д-р Александра Славова Манолова Вътрешни болести, Кардиология
2700000011 д-р Али Мустафа Ел-Кадри Урология
2700000012 д-р Анка Киризиева Пальонова Очни болести