Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Хасково

Показване на 301-325 от 619.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2700000471 д-р Красимир Кирилов Димитров Пневмология и фтизиатрия
2700000472 д-р Красимир Петров Танчев Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2700000474 д-р Красимир Русев Канев
2700000475 д-р Красимир Савчев Йолов Хирургия
2700000476 д-р Красимир Спасов Узунов Обща медицина
2700000478 д-р Красимира Асенова Желязкова Педиатрия
2700000479 д-р Красимира Иванова Кинова Инфекциозни болести
2700000480 д-р Красимира Иванова Стойкова-Тенева Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
2700000484 д-р Кремена Стоянова Кузева-Канева Очни болести
2700000485 д-р Кристина Владимирова Мицева Вътрешни болести, Кардиология
2700000487 д-р Кунка Ангелова Латева Клинична лаборатория
2700000488 д-р Кунка Нешева Динчева-Попова Вътрешни болести, Кардиология
2700000490 д-р Лидия Иванова Димитрова Обща медицина
2700000494 д-р Лилия Георгиева Георгиева-Иванова Обща медицина, Вътрешни болести
2700000495 д-р Лилия Димитрова Консулова Педиатрия
2700000497 д-р Лиляна Георгиева Памукова Акушерство и гинекология
2700000498 д-р Лиляна Димитрова Михова Нервни болести
2700000500 д-р Лиляна Иванова Йонкова-Тончева Педиатрия
2700000501 д-р Лиляна Михайлова Минкова Педиатрия
2700000502 д-р Лиляна Христова Атанасова Физикална и рехабилитационна медицина
2700000505 д-р Лъчезар Константинов Бойдев Ушно-носно-гърлени болести
2700000508Доцент д-р Любен Донков Атанасов дмнХирургия, Детска хирургия
2700000512 д-р Любомир Вълков Василев Хирургия
2700000513 д-р Любомир Желязков Тасев Обща медицина
2700000514 д-р Любомир Кирилов Димитров Анестезиология и интензивно лечение