Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Стара Загора

Показване на 201-225 от 1628.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2500000193 д-р Венелина Георгиева Лечева-Шишманова Обща медицина
2500000195 д-р Венета Иванчева Ванишева Трудова медицина
2500000196 д-р Венета Милкова Николова-Младенова Нервни болести
2500000197 д-р Венета Христова Бойчева-Мадаржиева Очни болести
2500000199 д-р Весела Ангелова Пиперова Епидемиология на инфекциозните болести
2500000200 д-р Веселин Бончев Вълков
2500000201 д-р Веселин Василев Секулов Хирургия, Обща медицина
2500000202 д-р Веселин Кънчев Попов Неврохирургия
2500000203 д-р Веселин Митков Иванов Хирургия
2500000204 д-р Веселин Тенев Бастрев Обща медицина
2500000205 д-р Веселин Тошев Христозов Нефрология
2500000206 д-р Веселина Ангелова Димова Педиатрия
2500000207 д-р Веселина Ганчева Тодорова-Данчева Педиатрия
2500000208 д-р Веселина Георгиева Нейкова Педиатрия
2500000209 д-р Веселина Делчева Талева-Велкова Обща медицина
2500000210 д-р Веселина Димитрова Колева
2500000211 д-р Веселия Тодорова Михайлова Кожни и венерически болести
2500000212 д-р Веселина Христова Петрова-Тачева
2500000213 д-р Веселина Христова Цанкова Акушерство и гинекология
2500000214 д-р Веселина Янева Раева Кожни и венерически болести
2500000215 д-р Веселинка Михайлова Станчева-Иванова Епидемиология на инфекциозните болести
2500000216 д-р Веселинка Стойчева Григорова
2500000217 д-р Веска Тенева Иванова Вътрешни болести, Клинична хематология
2500000219 д-р Виделина Минчева Танева-Георгиева
2500000220 д-р Виктория Мирчева Савова Акушерство и гинекология