Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Стара Загора

Показване на 126-150 от 1629.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2500000079 д-р Атанас Веселинов Дърмонов Ортопедия и травматология
2500000081 д-р Атанас Георгиев Тодоров Авиационна медицина, Физикална и рехабилитационна медицина
2500000082 д-р Атанас Драгов Атанасов
2500000084 д-р Атанас Иванов Тодоров Анестезиология и интензивно лечение
2500000086 д-р Атанас Койчев Койчев Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
2500000087 д-р Атанас Мирчев Матев Медицинска онкология, Хирургия
2500000091 д-р Атанас Стефанов Атанасов Ушно-носно-гърлени болести
2500000092 д-р Атанас Стоянов Янев Акушерство и гинекология
2500000094 д-р Атанаска Иванова Линчева Вътрешни болести
2500000095 д-р Белин Димитров Папазчев Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2500000096 д-р Белчо Радев Добрев Обща медицина
2500000097 д-р Белчо Тодоров Белчев Урология
2500000098 д-р Бинка Миткова Караджова-Добрева
2500000099 д-р Бисер Александров Макелов Ортопедия и травматология
2500000100 д-р Бистра Стефанова Костадинова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
2500000104 д-р Богдана Георгиева Иванова
2500000105 д-р Богдана Йорданова Величкова-Николова Клинична микробиология
2500000110 д-р Бойчо Денчев Бойчев Вътрешни болести, Кардиология
2500000111 д-р Бонка Стефанова Грънчарова Клинична лаборатория
2500000112 д-р Борислав Байчев Василев Образна диагностика
2500000113 д-р Борислав Боянов Борисов Вътрешни болести, Кардиология
2500000115 д-р Борислав Йорданов Недев Педиатрия
2500000116Доцент д-р Борислав Николов Попов Медицинска генетика
2500000118Доцент д-р Борислава Георгиева Чакърова дмнМедицинска паразитология
2500000119 д-р Боряна Божидарова Белчева