Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Стара Загора

Показване на 1326-1350 от 1628.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2500001969 д-р Миглена Стефанова Колева Инфекциозни болести
2500001971 д-р Иван Трифонов Иванов Педиатрия
2500001973 д-р Теодора Стефанова Манолова-Манчева Нервни болести
2500001975 д-р Николай Василев Жуков
2500001977 д-р Гергана Йорданова Гечева-Ферменджиева
2500001978 д-р Димитър Чавдаров Чонов Хирургия
2500001979 д-р Барри Алуин Хирургия
2500001980 д-р Абдул Джабар Ал-Асад
2500001982 д-р Иван Валериев Иванов
2500001985Доцент д-р Табет Ахмед Ал-Садек дмнОртопедия и травматология
2500001987 д-р Ирена Василева Вълкова
2500001988 д-р Пламен Любомиров Спасов
2500001989 д-р Валентина Ангелова Недялкова-Генчева Кардиология
2500001990 д-р Димитрина Любчева Джагалова Ендокринология и болести на обмяната
2500001993 д-р Мохамед Абдуалсалам Алданауар
2500001994 д-р Абед Ал-Захра Джабур Моомн Хирургия
2500001995 д-р Веселина Матеева Матеева
2500001996 д-р Тодор Стефанов Банов Кардиология
2500001997 д-р Мария Живкова Томова
2500001999 д-р Евгени Николаев Димитров
2500002001 д-р Гергана Николаева Сандева Трудова медицина
2500002002 д-р Иван Николаев Желязков
2500002003 д-р Веселин Кирилов Василев
2500002004 д-р Даниел Лавила Камара
2500002006 д-р Росица Веселинова Лавчева