Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - София

Показване на 276-300 от 10471.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0700000540 д-р Нина Любенова Цачева Нервни болести
0700000542 д-р Нина Симеонова Вълчинова Педиатрия, Спешна медицина
0700000595 д-р Петя Стефанова Александрова Вътрешни болести, Кардиология
0700000599 д-р Пламен Георгиев Гецов Образна диагностика
0700000606 д-р Пламен Тихомиров Петров Психиатрия, Съдебна психиатрия
0700000622 д-р Росица Иванова Василева-Семкова Клинична микробиология
0700000660 д-р Светла Николова Контилска-Гецова Педиатрия, Неонатология
0700000674 д-р Силвия Методиева Кърчева Ушно-носно-гърлени болести
0700000688 д-р Соня Димитрова Рачинска Вътрешни болести
0700000722 д-р Теменужка Иванова Бонева Клинична лаборатория
0700000815 д-р Емилия Кольова Тошева
0700000820 д-р Татяна Петрова Пирдопска Анатомия, хистология и цитология
0700000826 д-р Димитрина Тоткова Димитрова Анестезиология и интензивно лечение
0700000829 д-р Милена Димитрова Михайлова Физикална и рехабилитационна медицина
0700000843 д-р Калин Венциславов Ангелов Ортопедия и травматология
0700000858 д-р Ивелин Людмилов Шарабански Кардиология
0700000879 д-р Цветослав Николаев Йорданов Ортопедия и травматология
0700000886 д-р Ирена Евгениева Иванова
0700000905 д-р Цветан Стоянов Стоянов Кардиология
0700000923 д-р Мартина Венелинова Вълчева
0700000930 д-р Симона Антонио Церовска
0700000942 д-р Пламен Георгиев Шимбов
0700000943 д-р Славка Костадинова Милошова
0800000013 д-р Анелия Христова Пеева Ангиология, Правно регулиране в здравеопазването
0800000016 д-р Анета Христова Костурска Акушерство и гинекология