Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Русе

Показване на 276-300 от 767.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1900000343 д-р Йорданка Георгиева Пенева Вътрешни болести, Кардиология
1900000344 д-р Йорданка Грозданова Колева Вътрешни болести
1900000345 д-р Йорданка Кръстева Дачева Пневмология и фтизиатрия, Вътрешни болести
1900000346 д-р Йорданка Николова Томова Педиатрия, Социална медицина и здравен мениджмънт, Детска пневмология и фтизиатрия
1900000348 д-р Йосиф Трифонов Новаков Вътрешни болести
1900000349 д-р Калин Найденов Михайлов Вътрешни болести, Клинична хематология
1900000350 д-р Калина Николова Гочкова-Георгиева
1900000351 д-р Камелия Петкова Иванова Нервни болести
1900000352 д-р Камелия Проданова Славова Анестезиология и интензивно лечение
1900000353 д-р Камелия Храниславова Манчева Вътрешни болести, Кардиология
1900000354 д-р Камен Емилов Кожухаров Хирургия
1900000355 д-р Кателина Пенчева Жекова Вътрешни болести, Клинична хематология
1900000356 д-р Катерина Ангелова Николова
1900000357 д-р Катерина Асенова Генова Вътрешни болести, Медицинска онкология
1900000358 д-р Катя Атанасова Цветкова
1900000359 д-р Катя Лука Дукова
1900000361 д-р Кина Нейчева Дамянова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1900000362Доцент д-р Кирил Панайотов Панайотов дмФизикална и рехабилитационна медицина
1900000365 д-р Константин Петков Петков Вътрешни болести, Нефрология
1900000367 д-р Красена Веселинова Кабаиванова-Господинова Педиатрия
1900000370 д-р Красимир Любомиров Гайтанджиев Вътрешни болести, Гастроентерология
1900000372 д-р Красимир Пенков Теодосиев Анестезиология и интензивно лечение
1900000375 д-р Красимир Христофоров Митов
1900000376 д-р Красимир Цвятков Първанов Вътрешни болести, Гастроентерология
1900000377 д-р Красимира Бойчева Коева Педиатрия