Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Пловдив

Показване на 76-100 от 3976.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1400000746 д-р Сеня Борисова Соткова Анестезиология и интензивно лечение
1400000769 д-р Софка Георгиева Славова-Шекерова Неонатология
1400000780 д-р Стефан Иванов Василев Анестезиология и интензивно лечение
1400000790 д-р Стойна Василева Василева Физикална и рехабилитационна медицина
1400000813 д-р Танка Деянова Тухчиева Вътрешни болести, Гастроентерология
1400000887 д-р Юлия Альошова Кавармова-Тонева Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1400000917 д-р Бюлент Бюрхан Теккели
1400000937 д-р Мариета Валериева Пейчева-Стоицова Нервни болести
1400000950 д-р Йордан Генов Топкаров Кардиология
1400000952 д-р Цонка Анастасова Топкарова Кожни и венерически болести
1400000966 д-р Костадин Ангелов Чомпалов Нервни болести
1400000972 д-р Георги Ташев Тиков
1400000974 д-р Спас Илиев Илиев
1400000997 д-р Александър Руменов Спасов Образна диагностика
1400001066 д-р Денислава Тодорова Налбантова
1600000482 д-р Димитрина Илиева Върбанова Педиатрия
1600001932 д-р Зорница Въткова Атанасова
1600002118 д-р Мая Димитрова Хариткова-Ангелова
1600002177 д-р Серджан Челикканат Физикална и рехабилитационна медицина
1600002261 д-р Нина Василева Грудева дмнПсихиатрия
1700000004 д-р Аглая Кимонова Тодорова Спортна медицина, Инфекциозни болести
1700000007 д-р Аделина Димитрова Бояджиева Клинична лаборатория
1700000008 д-р Аделина Енчова Пенчева
1700000009 д-р Адриана Андреева Чешмеджиева
1700000010 д-р Адриана Колева Маджурова