Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Перник

Показване на 51-75 от 325.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1500000069 д-р Валентина Павлова Асенова Инфекциозни болести
1500000070 д-р Валентина Димитрова Пасатова Хирургия
1500000071 д-р Валери Величков Величков Вътрешни болести, Обща медицина
1500000072 д-р Валери Генчов Дойчинов Обща медицина
1500000073 д-р Валери Иванов Димитров Хирургия
1500000074 д-р Валери Теофилов Симеонов Ушно-носно-гърлени болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
1500000077 д-р Васил Лазаров Василев Вътрешни болести, Гастроентерология
1500000079 д-р Василка Велева Василева Педиатрия
1500000080 д-р Василка Генадиева Методиева Обща медицина
1500000081 д-р Величка Георгиева Кадийска Вътрешни болести
1500000082 д-р Величка Симеонова Александрова Вътрешни болести
1500000086 д-р Венета Станоева Пехливанова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1500000088 д-р Венцислав Александров Цеков кмнАкушерство и гинекология, Социална медицина и здравен мениджмънт
1500000089 д-р Венцислав Дафинов Чунов Ортопедия и травматология
1500000090 д-р Венцислав Нецов Нецов Обща медицина
1500000091 д-р Венцислава Филипова Маркова
1500000092 д-р Вера Иванова Велчева Кожни и венерически болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
1500000095 д-р Веса Асенова Иванова-Асенова Педиатрия
1500000097 д-р Веселина Георгиева Станкова Педиатрия
1500000099 д-р Веселина Никифорова Петелова Спешна медицина, Обща медицина
1500000100 д-р Веселина Христова Шишкова Спешна медицина
1500000101 д-р Вилма Любомирова Виодорова Педиатрия
1500000105 д-р Виолета Димитрова Костова Психиатрия
1500000106 д-р Виолета Петрова Димова-Кюркчийска Вътрешни болести, Професионални болести
1500000108 д-р Виолетка Венева Ставрева Педиатрия, Обща медицина