Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Перник

Показване на 226-250 от 324.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1500000384 д-р Румен Василев Стоименов Съдебна медицина и деонтология
1500000385 д-р Румен Георгиев Горянов Вътрешни болести
1500000388 д-р Румен Драганов Драганов Вътрешни болести
1500000389 д-р Румен Петров Вражалски
1500000391 д-р Румяна Георгиева Велева Педиатрия
1500000392 д-р Румяна Иванова Лазарова-Величкова Педиатрия, Обща медицина, Социална медицина и здравен мениджмънт
1500000393 д-р Румяна Илиева Денчева Вътрешни болести, Гастроентерология
1500000396 д-р Саша Георгиева Велкова Анестезиология и интензивно лечение
1500000397 д-р Светла Илиева Нурянова Акушерство и гинекология
1500000398 д-р Светлана Анатолиевна Гергинова Обща медицина
1500000402 д-р Свилен Бисеров Орлов Обща медицина
1500000403 д-р Сергей Георгиев Иванов Нервни болести
1500000407 д-р Симеон Кирилов Станков Хирургия
1500000409 д-р Сия Петрова Механджийска-Петкова Клинична лаборатория
1500000413 д-р Славка Любомирова Василева Вътрешни болести
1500000415 д-р Славчо Борисов Рангелов Ушно-носно-гърлени болести
1500000416 д-р Слънчезар Александров Гицов
1500000418 д-р Снежанка Антонова Антонова Педиатрия
1500000419 д-р Соня Георгиева Райкова Вътрешни болести, Обща медицина
1500000428 д-р Стела Димитрова Симеонова Педиатрия
1500000429 д-р Стефан Андреев Илиев Хирургия
1500000430 д-р Стефан Добрев Церовски Урология
1500000435 д-р Стойчо Николов Христов
1500000439 д-р Таня Димитрова Димитрова Клинична лаборатория
1500000440 д-р Таня Костадинова Дойчинова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната