Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Пазарджик

Показване на 751-775 от 802.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1400001131 д-р Фатма Младенова Трончева
1600000220 д-р Ваня Николаева Трошанова
1600000419 д-р Даниел Николаев Николаев
1700000195 д-р Антоанета Бориславова Лазарова-Пачалова Обща и клинична патология
1700000398 д-р Борис Христов Пеев Анатомия, хистология и цитология, Съдебна медицина и деонтология
1700000627 д-р Веселин Викторов Станев Хирургия, Детска хирургия
1700001616 д-р Иван Петров Козложов Обща медицина, Ендокринология и болести на обмяната
1700001891 д-р Константин Величков Павлов
1700001945 д-р Красимир Димитров Корсемов Акушерство и гинекология
1700002044 д-р Лиляна Борисова Маджарова Инфекциозни болести
1700002611 д-р Нела Петрова Милчева Анестезиология и интензивно лечение
1700002714 д-р Николай Цветанов Дойчинов
1700003025 д-р Росен Георгиев Русев Хирургия
1700004041 д-р Кузман Николов Николов Анестезиология и интензивно лечение
1700004553 д-р Радко Недевски
1700004601 д-р Дениз Билялов Кутолиев
1700004645 д-р Гергана Георгиева Вълева Хирургия
1700005132 д-р Николай Йорданов Тошев Акушерство и гинекология
1700005143 д-р Венцислав Петров Найденов Физикална и рехабилитационна медицина
1700005338 д-р Данчо Василев Гурдев
1700005568 д-р Доган Айтимур
1700005577 д-р Петър Иванов Цветков
1900000363 д-р Киро Петков Цанев Медицинска паразитология
2100000625 д-р Стефка Славова Данева Педиатрия
2100000731 д-р Митко Пенев Митев Физикална и рехабилитационна медицина, Социална медицина и здравен мениджмънт