Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Пазарджик

Показване на 576-600 от 797.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1400000872 д-р Хюля Исмет Шериф Вътрешни болести
1400000873 д-р Цветан Илиев Дафов Вътрешни болести
1400000874 д-р Цветан Стоянов Стойковски Обща медицина
1400000875 д-р Цветанка Петрова Лепарова Ушно-носно-гърлени болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
1400000876 д-р Цветанка Василева Дулчева-Стоева Акушерство и гинекология
1400000878 д-р Цветанка Стоянова Кавръкова-Стоименова Очни болести
1400000879 д-р Цветелина Георгиева Чардакова
1400000880 д-р Цена Ангелова Гроздина Педиатрия
1400000881 д-р Цоко Георгиев Цоков Хирургия
1400000882 д-р Цонка Христова Гайдарова
1400000883 д-р Чавдар Юлианов Калъчев
1400000886 д-р Юлиан Димитров Ардалиев Педиатрия
1400000888 д-р Юлия Атанасова Попова-Георгиева
1400000890 д-р Юлия Тодорова Митева-Бадьокова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1400000892 д-р Юлияна Димитрова Йорданова Клинична лаборатория
1400000893 д-р Юрдан Борисов Назаров
1400000896 д-р Янко Крумов Янков Нервни болести
1400000897 д-р Янчо Ангелов Мизинов Обща медицина
1400000908 д-р Красимир Георгиев Чавдаров Обща медицина
1400000909 д-р Никола Иванов Маринов Физикална и рехабилитационна медицина
1400000910 д-р Стефан Здравков Стефанов Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1400000915 д-р Георги Делчев Павлов Педиатрия, Детска неврология
1400000919 д-р Златина Ленкова Георгиева Кардиология
1400000920 д-р Димитър Николов Иванов Анестезиология и интензивно лечение
1400000923 д-р Крум Александров Златарев