Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Пазарджик

Показване на 576-600 от 802.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1400000863 д-р Христина Спиридонова Чилингирова-Игнатиева Нервни болести
1400000866 д-р Христо Александров Масларов Вътрешни болести, Обща медицина
1400000867 д-р Христо Ангелов Христов Обща медицина, Ушно-носно-гърлени болести
1400000868 д-р Христо Боянов Христев Очни болести
1400000869 д-р Христо Найденов Христев Вътрешни болести, Обща медицина
1400000871 д-р Христоско Георгиев Тотков Социална медицина и здравен мениджмънт, Обща медицина
1400000872 д-р Хюля Исмет Шериф Вътрешни болести
1400000873 д-р Цветан Илиев Дафов Вътрешни болести
1400000874 д-р Цветан Стоянов Стойковски Обща медицина
1400000875 д-р Цветанка Петрова Лепарова Ушно-носно-гърлени болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
1400000876 д-р Цветанка Василева Дулчева-Стоева Акушерство и гинекология
1400000878 д-р Цветанка Стоянова Кавръкова-Стоименова Очни болести
1400000879 д-р Цветелина Георгиева Чардакова
1400000880 д-р Цена Ангелова Гроздина Педиатрия
1400000881 д-р Цоко Георгиев Цоков Хирургия
1400000882 д-р Цонка Христова Гайдарова
1400000883 д-р Чавдар Юлианов Калъчев
1400000886 д-р Юлиан Димитров Ардалиев Педиатрия
1400000888 д-р Юлия Атанасова Попова-Георгиева
1400000890 д-р Юлия Тодорова Митева-Бадьокова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1400000892 д-р Юлияна Димитрова Йорданова Клинична лаборатория
1400000893 д-р Юрдан Борисов Назаров
1400000896 д-р Янко Крумов Янков Нервни болести
1400000897 д-р Янчо Ангелов Мизинов Обща медицина
1400000908 д-р Красимир Георгиев Чавдаров Обща медицина