Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Пазарджик

Показване на 576-600 от 799.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1400000882 д-р Цонка Христова Гайдарова
1400000883 д-р Чавдар Юлианов Калъчев
1400000886 д-р Юлиан Димитров Ардалиев Педиатрия
1400000890 д-р Юлия Тодорова Митева-Бадьокова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1400000892 д-р Юлияна Димитрова Йорданова Клинична лаборатория
1400000893 д-р Юрдан Борисов Назаров Анестезиология и интензивно лечение
1400000896 д-р Янко Крумов Янков Нервни болести
1400000897 д-р Янчо Ангелов Мизинов Обща медицина
1400000908 д-р Красимир Георгиев Чавдаров Обща медицина
1400000909 д-р Никола Иванов Маринов Физикална и рехабилитационна медицина
1400000910 д-р Стефан Здравков Стефанов Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1400000915 д-р Георги Делчев Павлов Педиатрия, Детска неврология
1400000919 д-р Златина Ленкова Георгиева Кардиология
1400000920 д-р Димитър Николов Иванов Анестезиология и интензивно лечение
1400000923 д-р Крум Александров Златарев
1400000924 д-р Лидия Митева Гочева Спешна медицина
1400000926 д-р Венцислав Станев Станев Хирургия
1400000928 д-р Красимира Василева Благова-Клисарова Физикална и рехабилитационна медицина
1400000930 д-р Валентина Кеворк Койчева Очни болести
1400000931 д-р Татяна Петровна Андреева
1400000932 д-р Зенко Венелинов Асенов Нервни болести
1400000934 д-р Величка Стойкова Стоянова
1400000935 д-р Венелин Александров Стоянов Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
1400000938 д-р Димитър Тодоров Делков Урология
1400000941 д-р Николина Стоянова Владова Клинична лаборатория