Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Ловеч

Показване на 351-375 от 424.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1200000591 д-р Тотка Илиева Вълчева
1200000592 д-р Тотю Иванов Нешков Психиатрия
1200000596 д-р Христина Иванова Кисьова Нервни болести
1200000597 д-р Христо Александров Иванов Вътрешни болести, Гастроентерология
1200000599 д-р Христо Георгиев Петров Вътрешни болести
1200000600 д-р Христо Димитров Добрев Акушерство и гинекология
1200000602 д-р Христо Краев Краевски
1200000603 д-р Христо Нейков Нейков Ушно-носно-гърлени болести
1200000604 д-р Христо Петров Петров Нервни болести
1200000607 д-р Царина Маринова Петкова-Нинова Вътрешни болести, Обща медицина
1200000608 д-р Цветан Василев Цветков Вътрешни болести, Обща медицина
1200000610 д-р Цветана Христова Маринова Анестезиология и интензивно лечение
1200000611 д-р Цветанка Младенова Пешева Вътрешни болести
1200000613 д-р Цветелин Василев Николов Очни болести
1200000614 д-р Цветелина Иванова Дакова-Христова Кожни и венерически болести
1200000615 д-р Цветелина Цокова Патаринска-Иванова Образна диагностика
1200000616 д-р Цветлина Цанкова Иванова Нервни болести
1200000617 д-р Цветозар Михайлов Тодоров
1200000620 д-р Цветолюба Иванова Генкова-Гечева Акушерство и гинекология
1200000621 д-р Цветомила Василева Дудевска-Вачевска Вътрешни болести
1200000624 д-р Цветомира Петкова Стоянова
1200000625 д-р Ценка Георгиева Йорданова Очни болести
1200000626 д-р Ценка Иванова Ангелова Вътрешни болести
1200000629 д-р Цеца Христова Кирова Трансфузионна хематология
1200000630 д-р Цочо Василев Цочев Обща медицина