Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Ловеч

Показване на 226-250 от 422.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1200000402 д-р Николай Нейков Игнатов Вътрешни болести
1200000404 д-р Николай Стефанов Данчев Обща медицина
1200000405 д-р Николай Христов Въцов Ортопедия и травматология
1200000406 д-р Николай Христов Стефанов Хирургия
1200000409 д-р Нина Калинова Драгойска-Стойкова Обща медицина, Физикална и рехабилитационна медицина
1200000410 д-р Нина Тодорова Байчева Акушерство и гинекология
1200000411 д-р Нина Тодорова Тодорова-Петрова Клинична лаборатория
1200000414 д-р Огнян Атанасов Христов Обща медицина
1200000416 д-р Олга Ивановна Михайлова Вътрешни болести
1200000417 д-р Павел Краев Ненов Акушерство и гинекология
1200000420 д-р Павлинка Колева Нешева Педиатрия
1200000421 д-р Палма Петрова Захариева Вътрешни болести, Обща медицина
1200000424 д-р Пенка Йорданова Цветанкова Акушерство и гинекология
1200000425 д-р Пенка Трифонова Колева Нервни болести
1200000426 д-р Пенко Стайков Бамбов Образна диагностика
1200000427 д-р Пенчо Христов Троански Вътрешни болести, Кардиология
1200000429 д-р Пепо Колев Нешев Очни болести
1200000431 д-р Петкана Данова Данова Педиатрия, Обща медицина
1200000434 д-р Петко Минков Колибарски Хирургия
1200000435 д-р Петко Ненов Иванов
1200000437 д-р Петър Георгиев Драмбозов Вътрешни болести, Кардиология
1200000438 д-р Петър Георгиев Петров Педиатрия
1200000440 д-р Петър Найденов Велков Психиатрия
1200000442 д-р Петър Христов Вълкански Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
1200000445 д-р Петьо Милков Маринов Хирургия, Медицинска онкология