Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Кюстендил

Показване на 376-396 от 396.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1100000647 д-р Иван Кирилов Мицов
1100000648 д-р Анабел Димитрова Стоилова
1100000649 д-р Валери Тончев Данев Нервни болести, Неврохирургия
1300000405 д-р Панчо Любомиров Панайотов Вътрешни болести
1500000056 д-р Борислав Иванов Кралев Нервни болести
1500000164 д-р Евгени Людмилов Иванов Урология
1500000513 д-р Румяна Димитрова Спасова Анестезиология и интензивно лечение
2200000361 д-р Яна Григорова Седянкова-Карабаджакова Вътрешни болести, Социална медицина и здравен мениджмънт, Нефрология
2300004096 д-р Иван Асенов Матеев Физикална и рехабилитационна медицина
2300005294 д-р Лена Йорданова Стоянова Физикална и рехабилитационна медицина
2300006241 д-р Марияна Йорданова Георгиева Вътрешни болести, Кардиология
2300006316 д-р Мая Кирилова Димитрова Педиатрия
2300006408 д-р Милена Валериева Милева-Стойнева Психиатрия
2300009018 д-р Стоил Иванов Стоилов
2300010270 д-р Атанас Христов Николов Хирургия
2300011668 д-р Стефан Аспарухов Николов Образна диагностика
2300012025 д-р Биляна Глигоров-Славчева Инфекциозни болести
2400000775 д-р Ирина Данчева Николова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
2400001083 д-р Борислав Николаев Янчовски Анестезиология и интензивно лечение
2500000285 д-р Георги Евлогиев Иванов Обща медицина, Гастроентерология
2700000860 д-р Христо Тенев Христов Анестезиология и интензивно лечение