Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Кюстендил

Показване на 376-389 от 389.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2200000361 д-р Яна Григорова Седянкова-Карабаджакова Вътрешни болести, Социална медицина и здравен мениджмънт, Нефрология
2300004096 д-р Иван Асенов Матеев Физикална и рехабилитационна медицина
2300006241 д-р Марияна Йорданова Георгиева Вътрешни болести, Кардиология
2300006316 д-р Мая Кирилова Димитрова Педиатрия
2300006408 д-р Милена Валериева Милева-Стойнева Психиатрия
2300009018 д-р Стоил Иванов Стоилов Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2300010270 д-р Атанас Христов Николов Хирургия
2300011668 д-р Стефан Аспарухов Николов Образна диагностика
2300012102 д-р Десислава Иванова Жекова
2300012878 д-р Методи Бориславов Попов Инфекциозни болести
2300014034 д-р Милен Милчев Милев Ендокринология и болести на обмяната
2400000775 д-р Ирина Данчева Николова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
2400001083 д-р Борислав Николаев Янчовски Анестезиология и интензивно лечение
2500000285 д-р Георги Евлогиев Иванов Обща медицина, Гастроентерология