Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Кюстендил

Показване на 301-325 от 389.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1100000524 д-р Татяна Валентинова Радевска-Петрова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
1100000525 д-р Татяна Димитрова Темелкова Вътрешни болести, Нефрология
1100000527 д-р Татяна Любенова Кадрамска Физикална и рехабилитационна медицина, Нервни болести
1100000530 д-р Теодор Милчов Александров Урология
1100000540 д-р Христина Иванова Ушатова Нервни болести
1100000542 д-р Христо Димитров Киров Обща медицина
1100000543 д-р Христо Димитров Спасов Хирургия
1100000545 д-р Христо Иванов Рачев Обща медицина
1100000546 д-р Христо Любенов Караканов Акушерство и гинекология
1100000549 д-р Христо Стилиянов Кознички Физикална и рехабилитационна медицина
1100000552 д-р Цветанка Драганова Ваклинова Педиатрия, Обща медицина
1100000553 д-р Цветанка Иванова Шопова-Янева Обща медицина
1100000556 д-р Цветко Иванов Хантов Нервни болести
1100000557 д-р Цена Томова Кацарова Вътрешни болести, Кардиология
1100000560 д-р Юлия Димитрова Кирилова-Попова Очни болести
1100000561 д-р Юлия Димитрова Тевекелийска Вътрешни болести, Кардиология
1100000562 д-р Юлия Костадинова Иванова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
1100000563 д-р Юлия Маринова Сергиева Кожни и венерически болести
1100000564 д-р Юлия Цветанова Гоцева Педиатрия
1100000567 д-р Янис Кирилов Янков Ортопедия и травматология
1100000571 д-р Оля Георгиева Зарова Пневмология и фтизиатрия
1100000575 д-р Васил Райчев Младенов Обща медицина
1100000577 д-р Десислава Спасова Стамболова Вътрешни болести
1100000581 д-р Светла Богомилова Терзийска Обща медицина, Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
1100000582 д-р Юлиян Петков Йорданов