Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Pleven

Displaying 201-225 of 1777 results.
UINFILENAMESPECIALTY
1600001651Borislava Stefanova Zhelezarova-Vasileva MD Rheumatology
1600002886Borislava Tihomirova Krasteva MD
1600000155Boryana Angelova Petkova MD General Paediatrics
1600001850Boryana Vasileva Parashkevova MD Ophthalmology
1600000156Boryana Georgieva Presolska MD General Paediatrics
1600001660Boryana Damyanova Ilieva MD Clinical Microbiology
1600002549Boryana Kirilova Atanasova MD
1600000157Boryana Krumova Kancheva MD Medical Physiology
1600000158Boryana Metodieva Atanasova MD Internal Medicine
1600000159Boryana Tsvetanova Gergova MD Dermato-venerology
1200000043Boyan Atanasov Stoykov MD Urology
1600002722Boyan Emilov Penev MD
1600002703Boyana Anatolieva Todorova MD
1600000163Branimir Valentinov Shabanski MD Emergency Medicine
1600000164Branimira Kirilova Licheva MD
1600000165Branimira Rumenova Nikolova MD Transfusion Haematology
1600002838Bhanupriya Padmanabhan MD
1600000168Valentin Borisov Vasilev MD Internal Medicine
0700000081Valentin Ventsislavov Hristov MD Cardiology
2300016138Valentin Vladimirov Georgiev MD
1600000170Valentin Georgiev Ganchev MD Internal Medicine
1600000171Valentin Georgiev Dimitrov MD Anesthesiology and Intensive Care
1600000174Valentin Iliev Vutov MD Internal Medicine
1600000176Valentin Krastev Totkov MD
1600000179Valentin Mitkov Kolchev MD Ophthalmology