Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Pleven

Displaying 226-250 of 1667 results.
UINFILENAMESPECIALTY
1600000203Valeria Marinova Dakova MD General Paediatrics
1600000204Valeria Markova Petrova MD Clinical Laboratory
1600000206Valya Stavreva Yaneva MD Obstetrics and Gynaecology
1600000207Vanieta Dimitrova Trifonova MD Dermato-venerology
1600002728Vanina Naydenova Vergilova MD
1600000208Vanka Gancheva Chugarska-Angelova MD Internal Medicine
1600000209Vanyo Iliev Karchev MD
1600000210Vanyo Petrov Danov MD
1600000211Vanya Atanasova Boycheva MD General Hygiene, Nutrition and dietetics
1600000212Vanya Borisova Ivanova-Peneva MD Internal Medicine
1600000213Vanya Georgieva Ivanova MD Obstetrics and Gynaecology
1600000214Vanya Kirilova Ivanova-Totkova MD
1600000215Vanya Kirilova Savova MD Obstetrics and Gynaecology
1600000216Vanya Krasteva Spasova MD
1200000660Vanya Margaritova Nedkova-Milanova MD General Practice, General Paediatrics
1600000218Vanya Marinova Vicheva MD Internal Medicine
1600000222Vanya Petkova Boneva-Filipova MD Anesthesiology and Intensive Care
1200000057Vanya Petrova Kovacheva-Mirochnik MD Emergency Medicine, General Practice
1600000224Vanya Slavcheva Popova MD Internal Medicine
1600000225Vanya Tsvetanova Vakarelska MD
1600002196Vanya Yurieva Petrova MD Cardiology
1600000226Vasil Aleksandrov Totev MD Internal Medicine
1600000227Vasil Velichkov Todorov MD Internal Medicine, Nephrology
1600002804Vasil Ventsislavov Kramolinski MD
1600001849Vasil Dimitrov Nanev MD